Kako je direktorica pojasnila ‘kljubovanje’ ministrstvu glede omrežnine

Posel Andreja Lončar 9. maja, 2024 05.15
featured image

Agencija RS za energijo, ki jo vodi Duška Godina, ne pristaja na nov, dvoletni zamik uvedbe novega sistema omrežnine. Objavljamo dopis, v katerem razloži, zakaj.

9. maja, 2024 05.15

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki ga vodi Bojan Kumer, je aprila predlagalo zamik uvedbe novega sistema obračunavanja omrežnine za dve leti, ki ga je svet Agencije RS za energijo tik pred prvomajskimi prazniki zavrnil. Je pa agenciji naložil, “naj še naprej zbira informacije in argumente, ki bi lahko vplivali na morebitno dopolnitev metodologije”.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se je na odločitev sveta odzvala s pozivom, da naj na vladi in ministrstvu “določijo dvoletno prehodno obdobje, kot ga je ministrstvo predlagalo”.

A na ministrstvu zdaj pravijo, da ministrstvo in vlada v odločitve agencije ne moreta posegati. Pristojnosti in neodvisnost agencije določa zakon o oskrbi z električno energijo, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, pravijo in sklenejo: “Kakršenkoli sklep ali uredba vlade, ki bi spreminjala odločitev Agencije za energijo, bi bila v nasprotju z zakonom.”

Odločitev o morebitnem zamiku je torej v rokah sveta agencije, ki ga vodi Franc Žlahtič.

K zamiku pozivajo podjetja in trgovci

Kot smo pisali v članku Zamik nove omrežnine? “Popolna nesposobnost ali pa nemarnost vpletenih akterjev”, je ministrstvo zamik predlagalo zaradi opozoril, da trgovci z elektriko in podjetja na to niso pripravljeni.

Z ministrstva so sporočili, da so prisluhnili gospodarskim zbornicam in združenjem, ki pravijo, da razmere še ne dopuščajo uvedbe novega modela obračunavanja omrežnine, ter dobaviteljem elektrike gospodinjstvom, ki še niso v zadostni meri izvedli preizkusa izdaje novih računov.

Bojan Kumer
Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki ga vodi Bojan Kumer, so po dveh trimesečnih zamikih zdaj predlagali zamik novega sistema obračunavanja omrežnine za kar dve leti, v čas po prihodnjih parlamentarnih volitvah. (Foto: Žiga Živulović jr. /BOBO)

Agencija RS za energijo, ki jo vodi Duška Godina, je po odločitvi sveta agencije, da v zamik uvedbe novega sistema ne privoli, ministrstvu v dobre tri strani dolgem dopisu pojasnila, zakaj na te argumente ne pristaja.

V dopisu, ki ga v celoti objavljamo spodaj, agencija med drugim navede, da se “predstavniki določenih interesnih združenj” s pobudo za prestavitev sistema na agencijo niso obračali, “čeprav je izdajatelj metodologije agencija, ki mora biti neodvisna od kakršnihkoli političnih ali zasebnih interesov”.

Še oktobra imeli podporo ministra

Agencija v dopisu tudi odgovori na očitke na račun novega sistema. Tako navede, da je minister Kumer v dopisu še oktobra lani podprl novo metodologijo agencije in navedel, da ministrstvo novih zamikov ne bo predlagalo.

Takrat je minister po navedbah agencije tudi izrazil kritiko dobaviteljem, da na prenovo obračuna še niso pripravljeni, za kar so imeli – tako agencija – leto in osem mesecev časa.

Premalo plačuje industrija …

Agencija pravi, da bi nov zamik pomenil, da bi “še dalje vzdrževali nepravično stanje in s povečanjem potrebnih prihodkov iz omrežnine še dodatno bolj obremenili odjemalce, ki že zdaj plačujejo preveč”. Med temi pa “so zagotovo tudi številna energetsko revna gospodinjstva”, dodaja.

Pri tem navede, da analize kažejo, da odjemalci na nizki napetosti plačujejo preveč, odjemalci na srednji napetosti in predvsem na visoki napetosti pa premalo omrežnine.

Na visoki napetosti so energetsko intenzivna podjetja, ki so imela po oceni agencije dovolj časa za prilagoditev. Godina v dopisu navede tudi, da omrežnina pri odjemalcih na srednjenapetostnem omrežju pomeni med 7 do 15 odstotkov končnega stroška oskrbe z električno energijo, pri odjemalcih na visokonapetostnem omrežju pa le med tri do štiri odstotke.

… in ‘samooskrbna’ gospodinjstva

Agencija opozarja tudi na “vse večji izpad prihodkov iz omrežnine” zaradi net meteringa, tako imenovane samooskrbe, ki ga pokrivajo vsi ostali odjemalci.

“Enočlansko gospodinjstvo, ki se ogreva na zemeljski plin ali toploto in plačuje še plinsko omrežnino oziroma uporabo omrežij za daljinsko ogrevanje, plačuje tudi dvakrat več omrežnine za rabo elektroenergetskega omrežja kot odjemalec – tri- ali štiričlansko gospodinjstvo, ki ima sončno elektrarno, ob tem pa se ogreva s toplotno črpalko, polni električno vozilo in ima še številne druge energetsko potratne naprave, ki uporabljajo električno energijo.”

Pri tem dodajajo, da so odjemalci s sončno elektrarno pozimi celo bolj odvisni od elektroenergetskega omrežja kot odjemalci, ki je nimajo in se ogrevajo na primer na plin.

Med temi pa so prav energetsko revna gospodinjstva. “Prenova obračuna omrežnine je nujna tudi zaradi naslavljanja energetske revščine, saj prav energetsko revna gospodinjstva oziroma odjemalci nimajo dovolj sredstev za naložbe v sončno elektrarno, za rabo omrežja pa plačujejo več od tistih oziroma celo namesto tistih, ki sredstva za tovrstne naložbe imajo.”

Ni potreb po bistvenih spremembah

Za konec na agenciji navedejo, da so upoštevali v zadnjih letih prejete predloge za izboljšave sistema. “V obdobju treh let javnih predstavitev in strokovnega diskurza nismo identificirali pomanjkljivosti, zaradi katerih bi agencija morala bistveno spremeniti metodologijo.”

Ministrstvo prosijo, da jim posreduje dokumentacijo kritikov prihajajočih sprememb sistema omrežnin, saj “dopisi, ki jih navajate, na agencijo niso bili naslovljeni”. Kot pravijo, so tudi elektro dobavitelje, ki poročajo o težavah, vprašali o stanju, o vseh izvedenih aktivnostih in razlogih za morebitno odstopanje.

Zagotavljajo, da bodo tudi po uvedbi novega sistema spremljali dogajanje in po potrebi prilagodili metodologijo.