Koalicijo in sindikate veseli, da Triglav in Pošta ostajata strateški naložbi

featured image

V koaliciji pohvale o prenovljeni strategiji upravljanja naložb države, saj da ta prinaša tudi spremenjen pogled na to, kako naj funkcionira SDH.

8. maja, 2024 14.44

Kot smo razkrili na Forbesu Slovenija, bo vlada na četrtkovi seji obravnavala osnutek prenovljene strategije upravljanja državnih naložb, v katerem sta Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav ponovno uvrščeni med strateške naložbe. Po prvem osnutku, ki je prišel v javnost pred mesecem dni, sta bili namreč ti dve družbi uvrščeni med pomembne naložbe, kar je del koalicije in še zlasti sindikate močno vznemirilo. Izražali so bojazen, da je to korak k privatizaciji omenjenih podjetij.

Kot strateške so namreč opredeljene tiste naložbe, s katerimi Republika Slovenija poleg gospodarskih dosega tudi strateške cilje, minimalni državni delež v teh naložbah je 50 odstotkov in ena delnica oziroma en glas.

Pomembne naložbe pa so portfeljske naložbe, dejavnost podjetij s temi naložbami je tržna, vendar želi država pri njih ohraniti ključne razvojne dejavnike v državi. Minimalni državni delež v teh podjetjih je 25 odstotkov in ena delnica oziroma en glas.

“Vztrajali bomo pri tem, da bi bili privatizaciji deležev Pošte ali Zavarovalnice Triglav nesprejemljivi in da naj obe naložbi ostaneta kategorizirani kot strateški,” je bil pred mesecem dni odločen minister za delo iz vrst Levice Luka Mesec.

“V prenovljeni strategiji ne želimo odpiranja vrat za nove privatizacije,” so poudarjali Socialni demokrati.

Še bolj ostri so bili sindikati. Opozorili so na širši pomen obeh podjetij, izpostavljali slabe izkušnje s prodajo državnih naložb v preteklih letih in se spraševali, ali se morda v ozadju pripravlja kak prodajni posel. “Preseneča nas kratkovidnost vlade, ki očitno ne more preseči koristoljubja kratkoročnih dobrobiti privatizacije,” so bili ogorčeni v sindikatu poštnih delavcev.

Minister za finance Klemen Boštjančič jih je miril. “V ozadju prekvalifikacije Pošte Slovenije in Zavarovalnice Triglav iz strateških v pomembni naložbi niso težnje po njuni prodaji,” je zatrjeval. Po Boštjančičevih navedbah je do spremembe klasifikacije prišlo “izključno zaradi tehničnih razlogov” oziroma ker ti dve družbi ne izpolnjujeta “tehničnih pogojev”, da bi bili uvrščeni med strateške naložbe.
Nove odločitve, da Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav ostajata strateški naložbi, na ministrstvu za finance za zdaj še niso komentirali, v koalicijskih strankah in v sindikatih pa izražajo zadovoljstvo.

Vatovec: SDH ne sme biti “neka krava molznica”

V poslanski skupini Socialnih demokratov so spomnili, da so že v začetku aprila na vlado naslovili pobudo v zvezi z načrtovanimi spremembami strategije upravljanja kapitalskih naložb države. V njej so pozvali k potrpežljivemu usklajevanju predloga z vsemi deležniki in k največji skrbnosti pri pripravi besedila strategije, saj ta celostno vpliva na način upravljanja premoženja države. “Veseli nas, da je vlada prisluhnila naši pobudi in preprečila možnost odpiranja vrat novim privatizacijam,” so se na odločitev, da Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav ostaneta strateški naložbi, odzvali Socialni demokrati.

Matej T. Vatovec
Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec: Koalicija je dala politično sporočilo, ki tudi katerikoli naslednji vladi onemogoča, da bi na podlagi uvrstitve Pošte in Zavarovalnice Triglav med pomembne naložbe “potegnila kakšne druge poteze” (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)


Vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec je povedal, da je njihova stranka v času priprave strategije zahtevala usklajevanje, po pogovorih je koalicija prišla do skupnega zaključka, da je bolje, da ostaneta Zavarovalnica Triglav in Pošta Slovenije strateški naložbi. “Zdelo se nam je prav, da sta to strateški podjetji, ne glede na različne metodologije, ki se uporabljajo za definicijo,” je poudaril.

Vatovec verjame finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču, da je bila pri začetni uvrstitvi Pošte in Zavarovalnice Triglav med pomembne naložbe “upoštevana neka metodologija z administrativnih vidikov” in da torej v ozadju niso bile kakršnekoli privatizacijske težnje. Je pa po navedbah vodje poslancev Levice prav, da je koalicija dala politično sporočilo, ki tudi katerikoli naslednji vladi onemogoča, da bi na podlagi uvrstitve omenjenih družb med pomembne naložbe “potegnila kakšne druge poteze”. Ob tem je Vatovec zagotovil, da sedanja koalicija ne bo privatizirala ničesar, kar je med strateškimi in pomembnimi naložbami.

Povedal je še, da je koalicija na strategiji delala, še preden je šla ta v medresorsko usklajevanje, in da je sedanje besedilo bistven korak naprej od strategije, ki jo je pripravila Cerarjeva vlada. Tako je že v uvodu jasno izpostavljen spremenjen pogled na to, kako naj funkcionira Slovenski državni holding (SDH). “Eksplicitno je poudarjeno, da imajo družbe, v katerih ima država lastništvo, pomembno vlogo tudi pri postavljanju korporativnih zgledov v smislu varovanja delavskih pravic, varovanja okolja in bolj družbeno odgovornega vodenja podjetij. To je v primerjavi z vsemi prejšnjimi pogledi na SDH kot na neko ’kravo molznico’ za polnjenje državnega proračuna velik korak naprej v smislu upravljanja državnih naložb,” je poudaril Matej T. Vatovec.

Sindikati: ministrstvo je sledilo našim argumentom

Tudi v sindikatih so zadovoljni. Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je dejala, da je težko razumeti, zakaj sta bili Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav sploh prestavljeni med pomembne naložbe države, “saj gre za dejavnosti, ki so strateške”.

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič
Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, pravi, da je težko razumeti, zakaj sta bili Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav sploh prestavljeni med pomembne naložbe države, “saj gre za dejavnosti, ki so strateške” (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)

Sindikati so bili z osnutkom prenovljene strategije seznanjeni prek Ekonomsko socialnega strokovnega odbora (ESSO), ki je posvetovalno telo SDH. Takrat so predstavniki sedmih sindikatov, ki so člani ESSO, na ministrstvo za finance poslali več pripomb k predlogu sprememb strategije upravljanja naložb države. Še posebej so bili ostri pri sindikatu delavcev prometa in zvez.

Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez pri ZSSS in članica ESSO, nam je povedala, da so včeraj prejeli obvestilo finančnega ministrstva, da Pošta ostaja strateška naložba. “Ministrstvo je očitno sledilo našim argumentom,” je dodala. Skrbelo jih je predvsem, da bi s premestitvijo Pošte med pomembne naložbe država lahko prodala tisti del družbe, ki se ukvarja s tržno dejavnostjo, nedobičkonosna javna služba pa bi ostala v lasti države.