Eden najbogatejših Slovencev lani s še več dobička

Posel Bojana Humar 8. maja, 2024 05.13
featured image

Podjetje Belektron v lasti Boštjana Bandlja je v letu 2023 še nekoliko povečali prihodke in čisti dobiček ter poslovalo rekordno.

8. maja, 2024 05.13

Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi, to je z dovolilnicami, ki jih je izdala EU za izpuste ogljikovega dioksida, je lani ustvaril rekordne prihodke. Prihodkov iz pogodb s kupci je bilo za 3,17 milijarde evrov oziroma okoli 150 milijonov več kot leto prej. Čistega dobička, ki je bil drugi najvišji v zgodovini podjetja, je bilo za 29,8 milijona evrov, leto prej 27,7 milijona evrov. Zaposlovali so deset ljudi. Podjetje tudi ostaja nezadolženo.

Lastnik podjetja, ustanovljenega leta 2008, je Boštjan Bandelj. V reviji Finance Manager so ga lani postavili na četrto mesto lestvice najbogatejših Slovencev. Vrednost njegovega premoženja, katerega večino pomeni prav Belektron, so ocenili na 276 milijonov evrov.

Tretjina razlike med najvišjo in najnižjo ceno

“Po ekstremni volatilnosti na trgu emisijskih kuponov v letu 2022 so se razmere lansko leto umirile. Ugodni vremenski pogoji so odigrali pomembno vlogo pri zmanjšanju negotovosti v evropski energetski bilanci,” so zapisali v letnem poročilu.

“Makroekonomski dogodki so bili v letu 2023 precej umirjeni in pričakovani. Večina pozornosti je bila usmerjena okrog inflacije, dvigov ključnih obrestnih mer, zmanjševanju industrijske aktivnosti znotraj EU in padajočih cen energentov. Vse to se je odrazilo v nižjih cenah električne energije, plina in ne nazadnje emisijskih kuponov,” so med drugim zapisali v letnem poročilu v Belektronu.

Poudarili so tudi, da so emisijski kuponi lani zaključili krepko pod letno povprečno ceno. V drugi polovici lanskega leta se je namreč začel izvajati program REPowerEU, “prek katerega je EU za namene manjše odvisnosti od uvoza fosilnih goriv želela zbrati 20 milijard evrov iz prodaje emisijskih kuponov.” To je povečalo ponudbo na trgu in pritisk na cene. Od najvišje do najnižje vrednosti je cena emisijskih kuponov upadla za okoli 35 odstotkov. Medvedji trend se nadaljuje tudi v prvih mesecih letos, še zapišejo v letnem poročilu.

Kaj še ima

Kot smo pisali, se Bandelj podaja tudi v novo dejavnost. V Prekmurju namerava postaviti do 16 hektarjev rastlinjakov za ekološko pridelavo sadja in zelenjave. Njegovo podjetje Skrinja BB je lani za 2,2 milijona evrov kupilo 22 hektarjev veliko zemljišče v Žitkovcih v prekmurski občini Dobrovnik. 

Projekt v Žitkovcih operativno vodi brat Matej Bandelj, ki je tudi svetovalec direktorja Skrinje BB. Kot inženir gradbeništva Matej Bandelj vodi tudi druge nepremičninske projekte, ki jih imata z bratom.

Eden od teh je nedavno prenovljeni butični hotel Milka v Kranjski Gori, ki je prek podjetij Moya estate in B&B nepremičnine v lasti bratov Bandelj.

Prek podjetja Skrinja BB je leta 2022 postalo tudi lastnik tretjinskih deležev v hitro rastočem podjetju NGEN in v podjetju Gradmat, ki je registrirano za oddajanje gradbenih strojev in opreme v najem, ter 100-odstotni lastnik podjetja ESA Solar 1.