Kakšne bodo položnice za elektriko po novem letu

Novice Andreja Lončar 3. decembra, 2023 09.57
featured image

Država bo gospodinjstva prihodnje leto še naprej ščitila pri cenah elektrike, dvig cen bo blažila tudi z zamrzovanjem dajatev.

3. decembra, 2023 09.57

Vlada je septembra lani, da bi omilila učinke energetske krize, zaradi katere so skoraj vsi trgovci najavili dvig cen električne energije, te omejila.

Regulacijo, ki je sprva veljala do septembra letos, je nedavno podaljšala do konca prihodnjega leta, a v malo drugačni obliki.

Dvig cene elektrike

Danes so cene električne energije omejene ne 118 evrov za višjo tarifo in 82 evrov za manjšo (obe ceni brez DDV).

Od januarja dalje pa bodo gospodinjstva plačevala 90 odstotkov po enakem sistemu in po enaki ceni, deset odstotkov pa po tržni oziroma pogodbeni ceni, ki jo ponuja posamezen trgovec. Sistem velja tudi za skupne prostore v večstanovanjskih stavbah.

Tržne cene, ki bodo veljale za desetino porabe, se lahko razlikujejo glede na izbranega trgovca in paket oziroma akcijsko ponudbo. Osnovne cene pri največjih trgovcih navajamo spodaj.

Trgovci po vladni uredbi ne smejo prenehati z dobavo reguliranim kategorijam odjemalcev. Prav tako ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci, ki lahko še naprej prosto menjajo dobavitelja, določa uredba.

Dvig omrežnine

Cena elektrike brez DDV predstavlja približno tretjino zneska na položnici.

Drugo tretjino predstavlja omrežnina, ki se bo z novim letom prav tako dvignila, in sicer za okoli tri odstotke.

V prihodnjem letu naj bi prišlo do velikih sprememb pri obračunavanju omrežnine, a agencija za energijo zamika njihovo uveljavitev. Trenutni datum je 1. julij prihodnje leto, vir z resornega ministrstva za okolje, podnebje in energijo pa dopušča možnost, da bo prišlo še do kakšnega zamika.

Zamrznitev dajatve za OVE

Tretja tretjina zneska na položnici so davki in dajatve. Nekatere od njih je lani vlada znižala in potem do letošnjega septembra počasi spet dvigovala.

Novembra pa je sklenila, da od 1. novembra letos pa do konca prihodnjega leta gospodinjske odjemalce oprosti plačevanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE).

Povprečni odjemalec plača 6,3 evra mesečno ali 76 evrov letno.

Majhen dvig na položnicah

Tržne cene, ki so jih ta teden objavili dobavitelji, so sicer precej visoke in so marsikoga neprijetno presenetile. A te cene bodo imele vpliv le na desetino porabe, tako da bo učinek na položnici ob enaki porabi relativno majhen.

Račun za januar tako ne bi smel biti višji za več kot nekaj evrov.

Dodajmo, da je v ozadju ta sistem obremenitev za proračun, iz katerega država plačuje nadomestila trgovcem za razliko med nabavno in regulirano ceno.

Ob visokih tržnih cenah pa se poraja vprašanje, kakšne bodo naše cene elektrike, ko država v celoti dvigne roke.