Kako prijaviti prihodke prek spletnih platform, kot sta Booking in Amazon

Novice Forbes Slovenija 22. januarja, 2024 12.01
featured image

Do konca marca imate čas, da prijavite svoje prihodke od poslovanja preko spletnih platform, sporoča finančna uprava. Kaj je potrebno storiti?

22. januarja, 2024 12.01

Slovenija je konec leta 2022 sprejela novelo zakona o davčnem postopku, ki je med drugim zahteva poročanje o prihodkih posameznikov preko spletnih platform kot so Booking, Airbnb, Ebay, Amazon in podobnih.

Poročanje dodatnih podatkov je Sloveniji naložila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Operaterji digitalnih platform v Sloveniji, prek katerih ponudniki prodajajo svoje blago ali storitve tretjim osebam, morajo finančni upravi sporočiti podatke o dohodkih, ki so bili ustvarjeni v letu 2023.

Fursova zahteva se nanaša na vse, ki prek različnih platform uporabnikom ponujajo na primer osebne storitve, najem nepremičnin, najem kateregakoli prevoznega sredstva ali prodajo blaga.

Pri turizmu poziv zadeva posredniške platforme, kot sta Airbnb ali Booking. Kadar prodajalec po svoji spletni strani prodaja svoje izdelke ali storitve, ni zavezan za poročanje podatkov.

Običajno gre za opravljanje pridobitvene dejavnosti

Pri poslovanju preko spletnih platform gre praviloma za opravljanje pridobitne dejavnosti, zato se dohodki, ki izvirajo iz tega naslova obravnavajo kot dohodek iz dejavnosti po III.3 poglavju zakona o dohodnini oziroma po zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, če zavezanec dejavnost opravlja kot gospodarska družba – na primer “d.o.o.”.

Na Fursu opozarjajo, da gre pri poslovanju preko platform praviloma za opravljanje dejavnosti, ki jo je treba ustrezno registrirati, saj gre v nasprotnem primeru za delo na črno.

Dohodke iz naslova poslovanja preko spletnih platform je treba vključiti v davčno osnovo. Fizične osebe z dejavnostjo ga vključijo v obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Pravne osebe ga vključijo v obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Navedena obračuna je treba skladno z določbami ZDavP-2 davčnemu organu predložiti praviloma najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Furs ob tem še opozarja, da bodo pridobljene podatke uporabljali tudi v okviru davčnih nadzorov, zato pozivajo se, ki prihodke ustvarjajo preko spletnih platform, da jih ustrezno prijavijo.

“Obveznost prijave velja tudi »za nazaj«, torej tudi za dohodke, ki so bili ustvarjeni v letu 2023 in tudi pred letom 2023,” so še dodali.

Furs spletne platforme
Najpogostejše spletne platforme, ki se uporabljajo za različne storitve (Foto: FURS)

Katere podatke je treba sporočiti?

Finančni upravi je treba sporočiti identifikacijske podatke o prodajalcih, podatke o prejetih nadomestilih, odtegnjenih provizijah, pristojbinah in davkih, podatke o številu opravljenih dejavnosti, podatke o finančnih računih, na katere je bilo nadomestilo nakazano, v primeru oddajanje nepremičnin v najem pa za vsako nepremičnino še podatek o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.