V kateri občini imajo najvišje plače: Ljubljana ni na prvem mestu (TABELA)

Lestvice Aljoša Črnko 13. aprila, 2024 09.56
featured image

Objavljamo plače, ki so jih po slovenskih občinah lani izplačale pravne osebe. Na vrhu lestvice je prišlo do spremembe.

13. aprila, 2024 09.56

Slovenska povprečna plača je lani znašala 2.220,95 evra bruto in 1.445,12 evra neto. V primerjavi z letom prej je bil bruto znesek višji za 9,7 odstotka in neto za 9,6 odstotka, kažejo podatki statističnega urada.

Kaj pa razkrivajo podatki po posameznih občinah? Kje v državi so bile leta 2023 plače najvišje in kje najnižje?

Objavljamo seznam, na katerem je lani prišlo tudi do spremembe na vrhu.

Podatki državnih statistikov kažejo, da so leta 2023 najvišje plače izplačale pravne osebe v Mestni občini Novo mesto. Povprečna mesečna bruto plača je tam znašala 2.582,48 evra.

Sklepamo lahko, da na visoko uvrstitev vplivajo plače v družbi Krka. Dolenjski farmacevt je eden največjih zaposlovalcev v državi, povprečna plača vseh zaposlenih pa je že leta 2022 znašala 3.032,21 evra bruto. V to niso všteti regres, božičnica, poslovna uspešnost in nagrade, ki jih za uspešno delo prejemajo zaposleni. Efektivna plača je bila tako še višja, do lani pa so se izplačani zneski dodatno zvišali. Lani so se plače še višale, točni podatki pa še niso znani.

Konec leta 2023 je bilo v Krki zaposlenih 11.780 ljudi.

V Novem mestu deluje še nekaj največjih zaposlovalcev v Sloveniji, med njimi Revoz, vendar podatki o povprečnih bruto plačah za lani še niso znani, da bi lahko izluščili, katero od podjetij je najbolj prispevalo k prvemu mestu novomeške občine.

Male občine, ki se vijejo okoli vrha lestvice

Dolenjska mestna občina je bila pred dvema letoma na tretjem mestu seznama občin z najvišjimi plačami. Povprečna mesečna bruto plača je takrat znašala 2.318,97 evra. Prednjo sta se uvrstili občina Cerklje na Gorenjskem na prvem in Mestna občina Ljubljana na drugem mestu – obe sta bili med prvimi tremi tudi leta 2023.

Visoka uvrstitev prestolnice na lestvici občin z najvišjimi plačami ni presenečenje, saj so v prestolnici skoncentrirani tudi raziskovalni laboratoriji, inštituti in univerze in še nekatere druge ustanove, kjer so delovna mesta v višjimi plačami. Na drugi strani na seznamu izstopajo manjše občine, ki imajo eno ali dve uspešni podjetji in malo prebivalcev. Takšna kombinacija popači primerjalne rezultate.

Očiten primer je Cerklje na Gorenjskem, kjer je lani živelo 7.854 ljudi. To jih med slovenskimi občinami uvršča na 68. mesto po številu prebivalcev, a so obenem stalno med občinami z najvišjimi povprečnimi plačami.

V njihovo občino sodi naselje Zgornji Brnik, kjer deluje največje slovensko letališče, ki zagotavlja dobro plačana delovna mesta.

V prvi peterici seznama sta še dve manjši občini. V Dolu pri Ljubljani domuje Jub, sklepamo lahko, da je pomembno vplival na visoko uvrstitev občine z 2.387 evri povprečno bruto plačo v letu 2023, saj so Jubovi zaposleni že leta 2022 prejeli v poprečju 2.281,5 evra na mesec. Kot je znano, pa so podjetja zaradi inflacije lani plače zviševala. V Dolu pri Ljubljani ima svojo poslovno enoto tudi Eles.

Na petem mestu je občina Horjul z 2.380 evri povprečne bruto plače. V Horjulu je denimo podjetje Metrel, kjer je v letu 2022 okoli 240 zaposlenih v povprečju prejemalo 2.846,6 evra bruto plače.

Na repu občine iz vzhoda države

Na zadnje mesto se je znova uvrstila občina Hodoš na skrajnem severovzhodu države. Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.458,84 evra, leto prej 1.325,2 evra.

Razlika med občino z najnižjo in najvišjo povprečno bruto plačo je bila leta 2023 kar 1.123,64 evra.

Med petimi občinami z najnižjimi plačami je ob Hodošu še ena občina z Goričkega. To je občina Šalovci, ki ji hitro sledi še sosednja občina Gornji Petrovci. Slednja je že dobro desetletje najbolj zadolžena občina v državi.

Kar 18 zadnjeuvrščenih občin prihaja iz Vzhodne Slovenije.