Energetski ceh podprl idejo gradnje JEK2 z enim blokom

Zeleni prehod Forbes Slovenija 12. aprila, 2024 14.21
featured image

Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije se je seznanil s preliminarnimi dokumenti za postavitev nove nuklearke. To v Krškem načrtuje Slovenija. V zbornici ocenjujejo, da je varianta z enim blokom bolj primerna kot varianta z dvema blokoma.

12. aprila, 2024 14.21

Člani upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije so se na seji zbrali v Krškem, saj je bila namenjena izključno projektu JEK2, piše STA.

Seznanili so se z globalnimi trendi pridobivanja električne energije iz jedrskih elektrarn, ponujenimi rešitvami jedrske industrije iz Francije, Južne Koreje in ZDA ter pomembnostjo postavitve JEK2 v regiji, so sporočili iz zbornice.

Na osnovi analize Elektroinštituta Milan Vidmar in podatkov investitorja, družbe Gen energija, je upravni odbor ocenil, da glede na energetske bilance tudi v varianti investicije z enim jedrskim blokom zagotavljajo energetsko samozadostnost države pri proizvodnji električne energije in obenem razogljičenje slovenskega elektroenergetskega sistema.

Ocenil je še, da je za gradnjo drugega jedrskega bloka z manjšo močjo elektroenergetsko omrežje že sedaj dovolj robustno, medtem ko bi bile v primeru dveh enot z večjo skupno močjo potrebne nadgradnje elektroenergetskega omrežja. To bi po eni strani pomenilo večji strošek, po drugi strani pa tudi večjo negotovost glede časovnega umeščanja objektov v prostor.

Navzoči so tako podprli mnenje, da je z vidika elektroenergetskega sistema varianta JEK2 z enim blokom bolj primerna kot varianta z dvema blokoma.

Kaj so potrebe sistema Slovenije

Predsednik Energetske zbornice Slovenije Aleksander Mervar je predstavil potrebe elektroenergetskega sistema Slovenije v luči predvidene rasti odjema, pomena in priporočil glede uvozne odvisnosti ter izzivov investicij v energetiki. “Projekt JEK2 je po zahtevnosti, oceni potrebnih finančnih sredstev za njegovo izvedbo ter vplivu na slovenski elektroenergetski sistem daleč najpomembnejši energetski infrastrukturni projekt po Nuklearni elektrarni Krško,” je dejal.

Mervar projekt podpira in je optimist glede realizacije načrtovanih aktivnosti po začrtani časovnici, kar pomeni dokončno investitorjevo odločitev o gradnji okrog leta 2028 in dokončanje v letu 2039.

Člani upravnega odbora so se seznanili s preliminarno oceno ekonomske upravičenosti projekta na osnovi trenutno dostopnih vhodnih podatkov. Rezultate ekonomske analize bodo v Gen energiji javno predstavili predvidoma v maju.

Da bodo v okviru osmih potencialnih različic JEK2 v nadaljnjih postopkih zelo verjetno odpadle tri različice s po dvema reaktorjema, je v začetku tedna v pogovoru z novinarji ocenil tudi generalni direktor družbe Gen energija Dejan Paravan. Med razlogi za to je omenil tudi izzive priključitve na prenosno omrežje. Tako bi ostalo pet potencialnih različic, na katere se vežejo tudi mikrolokacije na območju ob sedanji Nuklearni elektrarni Krško.