Zreški Unior povečal prihodke, a ustvaril manjši dobiček

Posel Forbes Slovenija 30. novembra, 2023 13.43
featured image

Skupina Unior je v prvih devetih mesecih leta ustvarila 221,5 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma 3,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

30. novembra, 2023 13.43

Zreški izdelovalec orodja je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočil, da so v zaostrenih razmerah uspeli nevtralizirali negativne vplive višjih stroškov dela ter povišanih cen storitev in energentov.

V prvih devetih mesecih so ustvarili 6,3 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je ta v enakem obdobju lani dosegel 10,4 milijona evrov.

Rezultat je bil nižji zaradi višjih stroškov financiranja in nižjih rezultatov pridruženih družb. STA ob tem še navaja, da je dobiček iz poslovanja znašal 12,3 milijona evrov in bil višji za 7,5 odstotka, bruto dobiček iz poslovanja pa se je povečal za 0,4 odstotka na 24,9 milijona evrov.

Na slabše rezultate vpliva tudi enkratni dogodek

Prihodki od prodaje družbe Unior so se povečali za 1,6 odstotka na 154,2 milijona evrov. Čisti dobiček je dosegel 0,5 milijona evrov, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani za 4,8 milijona evrov slabše zaradi višjih stroškov financiranja ter vključenega enkratnega dogodka v primerljivem obdobju leta 2022, ko je družba pripoznala pozitivni učinek v višini 1,7 milijona evrov ob prodaji 49-odstotnega deleža v pridruženo družbo Unior Tepid.

Čisti dobiček je bil nižji zaradi višjih stroškov financiranja in slabših rezultatov pridruženih družb (Foto: Žiga Živulović Jr/BOBO)

V skupini so kljub negotovemu okolju beležili dobro naročilno stanje v njihovi največji dejavnosti, proizvodnji odkovkov, in dosegli rekordno visok obseg prodaje v tem obdobju. V dejavnosti proizvodnje ročnega orodja so v ob nižjem obsegu naročil in zmanjšanem obsegu proizvodnje z ustrezno cenovno politiko in optimizacijo zalog uspešno zmanjševali negativne vplive na dosežen rezultat, so povzeli.

V preostalih kovinskih dejavnostih – to sta dejavnost strojegradnje in dejavnost proizvodnje orodij za stroje, so v primerjavi s primerljivim obdobjem lani uspeli povečati prodajo. Turistična dejavnost je na temeljih zadovoljive zimske sezone devetmesečje leta 2023 zaključila uspešno, rezultati so presegli primerljivo obdobje lanskega leta, so dodali.

V devetih mesecih so v skupini Unior izvedli za 17,9 milijona evrov investicij v nova osnovna sredstva, kar je 7,4 milijona evrov več kot v primerjalnem obdobju leta 2022. Največje investicije so bile izvedene v dejavnosti proizvodnje odkovkov, kjer so pridobili več obdelovalnih centrov za namen obdelave odkovkov in novo opremo za obrat stiskanja aluminija. Vrednost novih investicij je v družbi Unior je dosegla 4,8 milijona evrov.