Božičnice 2023: koliko bodo podjetja zaposlenim namenila letos?

Novice Blaž Skok 26. novembra, 2023 05.56
featured image

Konec leta zaposleni v številnih podjetjih na račun poleg plače prejmejo tudi eno od nagrad za delovno uspešnost. Pri največjih slovenskih podjetjih smo preverili, kako radodarna bodo letos.

26. novembra, 2023 05.56

V največjih slovenskih podjetjih smo preverili, ali nameravajo zaposlenim izplačati katero od nagrad ob koncu leta, torej božičnico, 13. plačo ali nagrado za poslovno oziroma delovno uspešnost.

Med približno 70 podjetji – povečini tistih z največ prihodki, čistega dobička in največ zaposlenimi, ki smo jih vprašali o vrsti in višini morebitnega izplačila nagrade ob koncu leta, se jih je odzvalo 28.

Veliko teh odločitve o izplačilu nagrad ob koncu leta še ni sprejela. To so družbe GEN-I (475 zaposlenih), Sava Re (133 zaposlenih), Mercator (7.426 zaposlenih), Slovenski državni holding – SDH (96 zaposlenih), Gorenje (3.004 zaposleni), Cinkarna Celje (776 zaposlenih), Engrotuš (2.635 zaposlenih), Hidria (1.555 zaposlenih), Zavarovalnica Triglav (2.243 zaposlenih), Dars (1.256 zaposlenih) in Unior (1.544 zaposlenih).

Nagrada bo izplačana, višina te še ni znana

Družbe, ki bodo zaposlenim zagotovo izplačale eno od nagrad, vendar še niso sprejele odločitve o višini le te, so Krka (6.254 zaposlenih), Nova KBM (1.539 zaposlenih), Petrol (2.128 zaposlenih), Talum (1.385 zaposlenih), Zavarovalnica Sava (1.277 zaposlenih), Akrapovič (1.663 zaposlenih), Pomgrad (389 zaposlenih) in Telekom Slovenije (2.033 zaposlenih), kjer je izplačilo božičnice opredeljeno v kolektivni pogodbi, izplačilo 13. plače pa je, kot so pojasnili, odvisno od doseženih poslovnih rezultatov.

V skupini NLB so dejali, da božičnice ne izplačujejo, glede na dosežene rezultate banke pa zaposlenim izplačajo nagrado za poslovno uspešnost. Letošnji rezultati nakazujejo, da bo nagrada za dobrih 20 odstotkov višja kot lani, so sporočili, višina izplačila pa je odvisna od posameznikove delovne uspešnosti.

Zaposlenim v Datalabu ob koncu leta čez pet tisoč evrov nagrade

Med podjetji, ki so razkrila višino nagrade ob koncu leta, bodo največ izplačali v podjetju Datalab s približno 50 zaposlenimi. V podjetju so pojasnili, da je osnovni način motivacije njihovih zaposlenih udeležba na dobičku, v deležu med 25 in 30 odstotki letnega dobička celotne Skupine Datalab, ki ima skupaj okoli 200 zaposlenih. Letos bo ta nagrada v povprečju znašala približno 5.300 evrov bruto na zaposlenega, v ta znesek pa je vključena tudi božičnica. Dodali so, da so zneski še v fazi potrjevanja in bodo predstavljeni na decembrski skupščini.

V podjetju Dewesoft (199 zaposlenih) so izračun uspešnosti uredili na mesečni ravni, na način, da dodatke izplačujejo vsak mesec ob izplačilu plač. To glede na uspehe podjetja v zadnjih letih, kot pojasnjujejo, predstavlja štiri oziroma pet dodatnih plač na leto. Dodajajo, da pri višini izplačila niso odvisni od volje vodstva, ampak se za uspeh potrudijo vsi, ga sistemsko ovrednotijo in delijo z vsemi. Letos pa so se odločili, da bodo ob dosegu zastavljenega cilja pričakovanih dobav s strani strank, poleg nagrad (oziroma variabilnega dela plače) za poslovno uspešnost izplačali tudi božičnico v višini ene dodatne osnovne plače, so pojasnili. Povprečna mesečna bruto plača v tem podjetju, glede na uradno dostopne podatke, sicer znaša 3.096 evrov.

Visokega zneska božičnice bo deležnih tudi okoli 3.000 zaposlenih v Leku. Ta bo izplačana v višini 1.750 evrov bruto.

Tudi v Goodyearu Slovenija se 1.792 zaposlenim obeta letna nagrada, ki je vezana na doseganje poslovnih rezultatov. Če bodo cilje dosegli – in kaže zelo dobro, da jih bodo, bo nagrada izplačana v bruto znesku 1.000 evrov.

V skupini Holding Slovenske elektrarneHSE (209 zaposlenih) ni božičnic, bodo pa izplačali nagrado za poslovno uspešnost v višini 645 evrov bruto.

Spar Slovenija bo nekaj več kot 4.900 zaposlenim 11. decembra izplačal nagrado za poslovno uspešnost v višini 33 odstotkov plače delavca. Povprečno izplačilo bo znašalo približno 500 evrov bruto. Najuspešnejši bodo dobili tudi nagrado za osebno uspešnost. Skupna nagrada za poslovno in osebno uspešnost bo tako v povprečju znašala 645 evrov bruto na zaposlenega

Trgovec Lidl bo novembrski plači, ki jo 1.953 zaposlenih prejme 15. decembra, dodal še 400 evrov bruto nagrade za poslovno uspešnost. Nagrada bo izplačana na Lidlovi vrednostni kartici. Dodali so, da bodo zaposleni v Lidlu Slovenija tako letos iz naslova poslovne uspešnosti skupno prejeli 750 evrov bruto (del so izplačali marca), kar je za 19 odstotkov več kot lani.

Pošta Slovenije (5.397 zaposlenih) bo 15. decembra izplačala po 350 evrov bruto nagrade za poslovno uspešnost.

1.738 zaposlenih v trgovcu Hofer pa bo decembra prejelo nagrado za poslovno uspešnost v višini 300 evrov bruto.

Kako so nagrajeni zaposleni v javnem sektorju?

V javnem sektorju zaposleni ob koncu leta ne prejemajo nagrad, kot so božičnice, 13. plače oziroma izplačila za letno delovno uspešnost, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo.

Zakon o javnih uslužbencih prepoveduje, da bi se javnim uslužbencem dopustil večji obseg pravic, kot so določene z zakonom, kolektivno pogodbo ali na podlagi zakona izdanim podzakonskim aktom.

"V javnem sektorju poznamo tri vrste delovne uspešnosti (redna delovna uspešnost, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu), kar na individualni ravni (torej na ravni posameznega zaposlenega) omogoča izplačilo iz naslova tovrstnega nagrajevanja tudi do 20 odstotkov osnovne plače, v posameznih primerih tudi do 50 odstotkov osnovne plače. Takšno izplačilo 'nagrade' za opravljeno delo je lahko mesečno in ne le v posameznih časovnih intervalih ali zgolj ob koncu leta," so še sporočili z ministrstva.

*podatki o številu zaposlenih in poslovnih izidih podjetij so iz revidiranih poslovnih poročila za leto 2022