Skupina Triglav je letos ustvarila 11,3 milijona evrov izgube

Posel Aljoša Črnko 30. novembra, 2023 10.06 > 30. novembra, 2023 10.08
featured image

Največja slovenska zavarovalnica je objavila rezultate poslovanja v prvih devetih mesecih leta. Ob obsežnih škodnih dogodkih so ustvarili z 11,3 milijona evrov izgube.

30. novembra, 2023 10.06 > 30. novembra, 2023 10.08

“Zaradi letošnjih naravnih ujm beležimo zgodovinsko visoke škode. Uvedba regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji pa je povzročila izgubo v segmentu Zdravstvo. Dodaten negativen vpliv na devetmesečne rezultate predstavljajo inflacijski pritiski na škode in stroške, ki so prisotni že od lani,” poslovanje v prvih devetih mesecih komentira predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

S Triglava namreč sporočajo, da so negativni enkratni dejavniki iz okolja v segmentu Premoženje in Zdravstvo povzročili izgubo, ki je bila 7,2 odstotne točke večja kot lani. Poslovni izid pred obdavčitvijo je tako v prvih devetih mesecih dosegel negativnih 11,8 milijona evrov, čista izguba pa je znašala 11,3 milijona evrov. Za primerjavo, lani je dobiček pred davki v istem obdobju znašal 33,6 milijona evrov, čisti dobiček pa 27,6 milijona evrov.

Ocenjena vrednost ekstremne množične škode je ob upoštevanju pozavarovalne zaščite znašala 55,1 milijona evrov, so še zapisali v sporočilu za javnost. Izguba segmenta Zdravstvo, ki je nastala zaradi regulacije cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je dosegla 28,5 milijona evrov.

Poplave
Ocenjena vrednost ekstremne množične škode je ob upoštevanju pozavarovalne zaščite znašala 55,1 milijona evrov (Foto: Žiga Živulović jr. /BOBO)

Na Triglavu potrjujejo oceno, da bo letni izid segmentov Premoženje in Zdravstvo v Sloveniji negativen. Obenem bo letošnji poslovni izid skupine pred obdavčitvijo za okoli 80 odstotkov nižji od prvotno načrtovanega.

Poslovanje navzgor

Celoten obseg poslovanja Skupine Triglav se je sicer v prvih devetih mesecih leta okrepil za 12 odstotkov, znašal je 1.390 milijonov evrov. Zadovoljni so tudi z rezultati poslovanja v naložbenem delu ter v upravljanju premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja. Uspešno je bilo še poslovanje v zavarovalnem segmentu Življenje in pokojnine.

V Skupini Triglav navajajo tudi, da so ohranili tudi vodilni tržni položaj v Sloveniji in regiji Adria.

V letu 2024 Skupina Triglav pričakuje normalizacijo poslovanja skladno s strateškimi usmeritvami – poslovni izid pred obdavčitvijo je načrtovan med 100 in 120 milijoni evrov. Celotni obseg poslovanja je načrtovan v višini okoli 1,6 milijarde evrov.

Iz zavarovalnice so sporočili tudi, da je nadzorni svet v sredo za nov petletni mandat imenoval predsednika uprave in dva člana uprave. Tem se mandat izteče v naslednjem letu.