Petrol potrdil načrte za letos, koliko dobička pričakuje

Posel Forbes Slovenija 24. januarja, 2024 12.26
featured image

Največji naftni trgovec v državi Petrol pričakuje prihodke v višini 5,4 milijarde evrov in skoraj 160 milijonov evrov dobička.

24. januarja, 2024 12.26

Nadzorni svet Petrola je na včerajšnji seji potrdil poslovne cilje za leto 2024. Skupina Petrol pričakuje izboljšanje ključnih finančnih kazalnikov, kljub “nihajnosti energetskih trgov” in “nestanovitnim zakonodajnim okvirjem,” so zapisali v sporočilu na portalu ljubljanske borze Seonet.

Petrol v 2024 pričakuje prihodke od prodaje v višini 5,8 milijarde evrov. Ob minimalni gospodarski rasti skupina predvideva rast prodaje goriv in derivatov, zlasti pogonskih goriv. Dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) bo predvidoma znašal 304,6 milijona evrov. Medtem načrtujejo čisti dobiček v višini 156,5 milijona evrov.

Povečali naj bi tudi naložbe. Te naj bi letos kljub trenutno veljavni zakonodaji, ki po njihovem mnenju neutemeljeno omejuje marže na nekatere naftne derivate, znašale 130 milijonov evrov.

“Poslovni načrt za leto 2024 upošteva vse znane okoliščine, pa tudi pričakovano nadaljevanje volatilnosti energetskih trgov ter nepredvidljivost zakonodajnih okvirjev. Načrtovano povečevanje investicij v obnovljive vire in digitalizacijo bo dodatno utrdilo položaj skupine Petrol v regiji JV Evrope in prispevalo k trajnostni rasti skupine,” je dejal predsednik uprave Petrola Sašo Berger, ki je položaj nastopil novembra lani.

Predsednik uprave Petrola Sašo Berger
Predsednik uprave Petrola Sašo Berger je novembra na položaju nasledil Nado Drobne Popović (Foto: Borut Živulović /BOBO)

Konec regulacije cen?

Petrol v letošnjih načrtih upošteva različne dejavnike tveganja. Med temi omenjajo zaostrene geopolitične razmere zaradi vojne v Ukrajini in napetosti na Bližnjem vzhodu. Čeprav inflacija upada, skupina še vedno pričakuje precejšen pritisk na stroške poslovanja.

Kot ključno tveganje pri podjetju navajajo “posege regulatorjev v cenovno politiko.”V 2024 ostajajo regulirane cene nekaterih naftnih derivatov na Petrolovih ključnih trgih, tudi v Sloveniji, a pri družbi letos pričakujejo odpravo le-teh. “Plan je zasnovan ob predpostavki, da uredba, ki velja do konca februarja, ne bo podaljšana. Naftni trgi so stabilni, trg naftnih derivatov v Sloveniji je konkurenčen, v Sloveniji imamo najnižjo maržo na naftne derivate v Evropi. Menimo, da zaradi teh dejavnikov potrebe po regulaciji ni več,” ocenjujejo pri naftnem trgovcu.

Med tveganji prepoznavajo še poslabšanje gospodarskih obetov v ključnih trgovinskih partnericah Slovenije in nihajnost evropskih tržišč. S tem so povezana visoka tržna tveganja, poseben izziv pa predstavlja tudi pomanjkanje ustrezne delovne sile, še dodajajo pri Petrolu.

Nov bencinski servis Petrola na južni ljubljanski obvoznici
Petrol načrtuje tudi povečanje števila prodajnih mest. Na sliki nov bencinski servis na južni ljubljanski obvoznici, ki se je odprl v začetku leta (Foto: Borut Živulović /BOBO)

Digitalizacija in zeleni prehod

Na področju naložb sta v ospredju digitalizacija in zeleni prehod, ki so bile v zadnjih dveh letih upočasnjene. S tem se Petrol prilagaja na spremenjene tržne pogoje v luči globalnih trendov trajnostnega razvoja.

Naložbena politika bo usmerjena v širitev poslovanja na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v digitalizacijo oskrbovalne verige, v posodabljanje in povečanje števila prodajnih mest ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih rešitev.

Od 130 milijonov evrov bo 44 odstotkov namenjenih energetski tranziciji, zatrjuje družba.

Poleg potrditve poslovnega načrta za leto 2024 je bil na seji nadzornega sveta sprejet tudi sklep, da petletni mandat člana uprave Draga Kavška začne teči dne 1. marca 2024.