Krka ob padcu dobička do rekordne prodaje. Odpira tudi novo podjetje v Indiji

Posel Aljoša Črnko 25. januarja, 2024 12.21
featured image

Znana je prva ocena lanskega poslovanja novomeške Krke in podrobnosti novega podjetja v Indiji.

25. januarja, 2024 12.21

“V letu 2023 smo v skupini Krka poslovali uspešno,” je objavo letnih rezultatov komentiral šef dolenjskega farmacevta Jože Colarič. “Zabeležili smo največjo prodajo v Krkini zgodovini, rast prodaje pa na večini prodajnih trgov.”

Krkin lanski dobiček iz poslovanja (EBIT) po nerevidirani oceni, ki je objavljena na spletnih straneh Ljubljanske borze, znaša 397,6 milijona evrov in je za štiri odstotke večji kot leto prej. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), pa je presegel pol milijarde evrov. Njegov delež v prodaji znaša 27,8 odstotka.

Čisti dobiček bo zaradi negativnih tečajnih razlik predvidoma znašal 311,2 milijona evrov, oziroma 14 odstotkov manj kot leta 2022. Dobiček je oklestil padec vrednosti rublja, ki se je v primerjavi z evrom znižal za 20,6 odstotka. Izgube so znašale kar 52 milijonov evrov.

V Krki so navedli, da ščitenje tečaja rublja z izvedenimi finančnimi instrumenti trenutno ni mogoče, zato ga ščitijo naravno – z nakupi blaga in storitev v rubljih.

Skupina Krka je sicer ustvarila dobrih 1,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje. To je 88,9 milijona evrov oziroma 5 odstotkov več kot v letu 2022. Največji delež prodaje izdelkov in storitev – tretjinski oziroma slabih 594 milijonov evrov, za Krko predstavlja regija Vzhodne Evrope. Sledita Srednja Evropa z 22,1-odstotnim deležem prodaje in Zahodna Evropa, kjer Krka ustvari 20,5 odstotka prodaje.

Krka
Tovarna zdravil Krka v Novem mestu (Foto: BOBO)

V Novem mestu so rast prodaje dosegli na večini prodajnih trgov. Izjema je regija Vzhodne Evrope, kjer se je prodaja glede na leto prej zmanjšala za pet odstotkov. “V Ruski federaciji smo prodali za 346,8 milijona evrov izdelkov, kar je 10 odstotkov manj kot v letu 2022. Prodaja, izražena v rubljih, je bila 15 odstotkov večja kot v letu 2022. Količinska rast pa je bila 7-odstotna,” so pojasnili v Krki, kjer so ponovili, da je razlika med evrskim in rubeljskim prodajnim indeksom posledica depreciacije rublja.

Leta 2023 so v Krki registrirali 14 novih izdelkov ter na različnih trgih končali 698 registracijskih postopkov. “Naložbe v skupini Krka so znašale 131 milijonov evrov. Za letos pa načrtujemo, da bodo še večje, dobrih 150 milijonov evrov,” je še dodal Colarič.

Krka je že lani načrtovala začetek gradnje novega obrata v Krškem, a ji je načrte prekrižala tožba okoljevarstvene organizacije Rovo. Dovoljenja za gradnjo še niso pravnomočna, v Krki pa načrtujejo, da bodo to postala do jeseni. V tokratnem poročilu je Krka zapisala, da so konec leta 2023 začeli s pripravljalnimi deli za gradnjo tehnično in tehnološko napredne čistilne naprave.

Novo podjetje v Indiji

Iz Krke so danes sporočili še, da so z indijskim podjetjem Laurus Labs Ltd. dosegli dogovor o odprtju skupnega podjetja Krka Pharma Pvt. Ltd. v Hyderabadu v Indiji. V novem podjetju bo imela Krka 51-odstotni delež, Laurus pa 49-odstotnega.

Registracijski postopki in dokumentacija bodo predvidoma končani do marca letos. Krka sicer z indijskim podjetjem Laurus sodeluje že več let.

“Osnovni kapital znaša do 50 milijonov evrov v indijskih rupijah. Skupno podjetje bo Krki omogočilo proizvodnjo končnih izdelkov za nove trge, vključno z indijskim,” so napovedali. Podjetje bo vstopilo na trge zunaj Evropske unije, kjer Krka in Laurus s svojimi končnimi izdelki še nista prisotna.

Soustanoviteljici sta se dogovorili tudi, da bosta osnovni kapital vplačevali postopoma, v skladu s potrebami po financiranju. Postopen bo tudi razvoj poslovnih dejavnosti v novem podjetju.

Podjetje Laurus je bilo ustanovljeno leta 2005. Lani so ustvarili 60,41 milijarde rupij oziroma 667,2 milijona evrov prihodkov. Raziskovalno usmerjeno farmacevtsko in biotehnološko podjetje zaposluje več kot 6500 ljudi, od tega okoli 1250 znanstvenikov v več kot 11 obratih.

V Krki navajajo, da je Laurus globalno vodilno podjetje na področju izbranih zdravilnih učinkovin, vključno z antiretrovirusnimi, onkološkimi zdravili (tudi z visoko potentnimi učinkovinami), zdravili za bolezni srca in žilja ter zdravili za bolezni prebavil. Globalnim inovatorjem naj bi ponujal integrirane storitve pogodbene razvojne in proizvodne organizacije, od klinične faze razvoja zdravil do komercialne proizvodnje.