Tuja bonitetna agencija o izzivih Slovenije: dolg, reforme, vztrajna inflacija

Novice Andreja Lončar 13. aprila, 2024 11.17
featured image

Bonitetni agenciji Fitch in Moody's sta potrdili bonitetno oceno Slovenije, v prihodnjih letih pa pričakujeta zmanjševanje dolga.

13. aprila, 2024 11.17

Bonitetni agenciji Fitch in Moody’s ohranjata bonitetno oceno Slovenije pri A oziroma A3 s stabilnimi obeti, sporoča ministrstvo za finance.

Kot izhaja iz spletne objave na strani bonitetne agencije Fitch, na oceno Slovenije pozitivno vplivata članstvo v EU in v območju evra ter mednarodna konkurenčnost gospodarstva, negativno pa visok dolg, majhnost gospodarstva in počasen napredek pri izvajanju strukturnih reform za reševanje srednjeročnih fiskalnih in makroekonomskih izzivov, povezanih s staranjem prebivalstva.

V pričakovanju razdolževanja

Agencija pričakuje, da se bo javnofinančni primanjkljaj, ki je lani znašal 2,5 odstotka BDP, letos povečal na 2,8 odstotka BDP. Razlog je predvsem popoplavna obnova. Prihodnje leto naj bi se vrnil na 2,5 odstotka BDP.

Slovenski javni dolg je po oceni agencije glede na druge države visok. Agencija sicer navaja, da se znižuje, a poudarimo, da to velja le relativno (v deležu BDP).

Javni dolg je lani znašal 69,2 odstotka BDP, kar je kar deset odstotnih točk manj kot v koronskem letu 2020 – a absolutno gledano se je javni dolg v tem času povečal s 37 na 43,7 milijard evrov. Ker je še hitreje rastel BDP, pa se je delež javnega dolga v BDP zmanjševal.

Za letos agencija Fitch pričakuje znižanje z že omenjenih 69,2 na 67,6 odstotka BDP, prihodnje leto pa na 66,4 odstotka BDP. Ob tem navaja, da ima Slovenija relativno ugodno strukturo dolga z daljšimi (desetletnimi) ročnostmi, kar upočasnjuje prenos učinka višjih obrestnih mer na stroške financiranja dolga.

Vztrajna inflacija

Inflacija se je v Sloveniji v zadnjem polletju umirila, osnovna inflacija pa po navedbah agencije Fitch ostaja visoka zaradi zaostrenega trga dela in velikega povpraševanja po storitvah.

“Pričakujemo, da se bo inflacija v prihodnjih mesecih še naprej umirjala, nato pa se bo zaradi baznih učinkov in postopne ukinitve nekaterih ukrepov na področju energetike v nadaljevanju leta ponovno povečala,” piše v komentarju.

Agencija napoveduje, da bo inflacija letos znašala 2,8 odstotka, v letu 2025 pa 3,2 odstotka.

Politično negotove reforme

Fitch kot glavni dejavnik, ki bo vplival na zvišanje ali znižanje bonitetne ocene, navaja strukturne reforme, povezane s staranjem prebivalstva. Te lahko, če bodo izvedene, olajšajo stanje javnih financ, če ne bodo, pa nasprotno.

Agencija navaja, da so načrtovane številne strukturne reforme za odpravo srednje- in dolgoročnega vpliva staranja prebivalstva na javno porabo. Naštejejo, da je bila lani sprejeta reforma dolgotrajne oskrbe, v pripravi pa sta tudi pokojninska in zdravstvena reforma.

“Te reforme so pomembne, saj bi Slovenija po ocenah Evropske komisije v primeru ohranjanja trenutne politike imela dolgoročno eno najvišjih rasti fiskalnih stroškov zaradi staranja prebivalstva,” piše agencija.

Reforme so sicer potrebne tudi, ker smo se k njim zavezali v načrtu za okrevanje in odpornost. Kot ugotavlja Fitch, pa “se lahko izkažejo za politično sporne, tako da sta njihova časovna razporeditev in izvajanje negotova”.