SDH znova prodaja mariborsko livarno za simboličen evro

Novice Jan Artiček 13. novembra, 2023 15.26
featured image

Slovenski državni holding zbira ponudbe za nakup 100-odstotnega deleža v Mariborski livarni Maribor (MLM), ki se nahaja v "zahtevni finančni situaciji."

13. novembra, 2023 15.26

Slovenski državni holding (SDH) bo znova skušal prodati 100-odstotni delež v podjetju Mariborska livarna Maribor (MLM) po simbolični ceni enega evra. Nizka cena za podjetje v finančnih težavah doslej ni prepričala kupcev, ki so v pogajanjih zahtevali tudi odpis terjatev in nepovratno državno pomoč.

MLM ima za 13,6 milijonov evrov dolga do svojega lastnika, so v oglasu za javno zbiranje ponudb navedli pri SDH, s čimer je SDH največji upnik podjetja. Dolgove ima MLM tudi do Gorenjske banke in SID banke, piše Slovenska tiskovna agencija (STA).

“MLM deluje v zahtevni panogi in se nahaja v zahtevni finančni situaciji, zaradi česar potrebuje dodatna finančna sredstva za svoje poslovanje in nadaljnji razvoj, bodisi v obliki lastniškega kapitala ali dolgoročnega finančnega posojila ali kombinacije obeh,” ugotavljajo pri SDH.

Mariborska livarna Maribor
Mariborska livarna Maribor (Foto: Miloš Vujinović/BOBO)

Pogoji razpisa SDH

SDH je družbo pripravljen prodati, če kupec zagotovi pet milijonov evrov dodatnih sredstev. Od tega morata biti najmanj dva milijona evrov v obliki dokapitalizacije družbe, “preostanek pa z dolgoročnim finančnim posojilom družbi MLM ali na drugačen ustrezen način, ki družbi zagotovi dodatno likvidnost.”

Upravitelj državnih investicij je pripravljen odkupiti nepremičnino, v kateri deluje MLM, v vrednosti 10,9 milijona evrov in z njo pobotati del terjatev. Na željo kupca lahko odda nepremičnino v 10-letni najem po ceni 1,1 milijona evrov na leto.

Preostale terjatve bi SDH prestrukturiral v največ 10-letno posojilo z obrestno mero 8 odstotkov.

Skorajšen stečaj MLM

Septembra se je mariborska livarna znašla pred stečajem, po tem, ko je od nakupa odstopilo nemško podjetje Mutares. Ta je v pogajanjih želel iztržiti odpis terjatev in nepovratno državno pomoč. Toda SDH tudi v novem oglasu navaja, da nobena od teh možnosti ni izvedljiva.

Kot opozarja SDH, mariborsko podjetje ni upravičeno do državne pomoči, ker to prepovedujejo pravila EU. V zadnjih letih je namreč MLM že dvakrat prejel državno pomoč. Leta 2015 so prejeli dobrih pet milijonov evrov pomoči, ob izbruhu pandemije pa jim je država odobrila moratorij na plačilo obveznosti, piše STA.

Mariborska livarna Maribor
Mariborska livarna Maribor zaposluje okrog 350 ljudi (Foto: Miloš Vujinović/BOBO)

Po odstopu Mutaresa od nakupa je bil SDH v pogovorih še z interesentom iz Kitajske. Po navedbah STA je šlo za livarja Chongqing Yujiang Die Casting, a naj bi po neuradnih informacijah tudi ta kupec želel podobne pogoje kot predhodniki.

MLM se je stečaju izognil z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe. S tem je pokril del terjatev do upnikov višini pet milijonov evrov. Ukrep je bil predviden v poročilu o finančnem prestrukturiranju, ki ga je nadzorni svet sprejel konec oktobra.

Pri vrednotenju ponudb bo SDH dal prednost tistim, ki bodo zagotavljale višji znesek dodatnih finančnih sredstev. V primeru enakega zneska bo imel prednost ponudnik, ki bo zagotovil več lastniškega kapitala.

Rok za oddajo ponudb je 5. december 2023.