Prihaja pomoč za kmete, ki težko ohranjajo dejavnost po poplavah

Novice Forbes Slovenija 16. novembra, 2023 16.37 > 16. novembra, 2023 16.38
featured image

Izdan je odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah. Kmetje bodo tako dobili 3,7 milijona evrov.

16. novembra, 2023 16.37 > 16. novembra, 2023 16.38

Vlada je danes izdala odlok o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah, poroča STA. Nekaj manj kot 3,7 milijona evrov bodo prejeli kmetje, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah in bi brez pomoči s težavo ohranili dejavnost. Izplačila pomoči so predvidena do konca leta.

Sredstva za izplačilo finančne pomoči se bodo v višini 1,23 milijona evrov zagotovila iz proračuna EU in v višini do 2,46 milijona evrov iz državnega proračuna, so po seji vlade sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pomoč predvidoma za 251 kmetov

Vlada je ukrep finančne pomoči zasnovala na podlagi pregleda prijavljene in ocenjene škode, ki ga je opravila Uprava RS zaščito in reševanje. V odlok je zapisala upravičence, pogoje in postopek za dodelitev sredstev. Prejeli jih bodo nosilci kmetijskega gospodarstva, ki so v poplavah 4. avgusta utrpeli premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, če je ta višja od 30 odstotkov njihovega standardnega prihodka v letu 2022.

Med pogoji je tudi, da je bil upravičenec do pomoči na dan poplav vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ter da je nastala škoda vpisana v elektronsko zbirko podatkov Ajda. Na ministrstvu ocenjujejo, da bo finančno pomoč prejelo skupaj 251 kmetov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem odpremila informativne odločbe o dodeljeni finančni pomoči najpozneje do 8. decembra. Najpozneje do konca leta naj bi jim nato tudi izplačala finančno pomoč.