Podjetja lahko ministrstvu pošljejo ocene škode zaradi jesenskih neurij do 12. decembra

Novice Aljoša Črnko 24. novembra, 2023 15.34
featured image

Gospodarsko ministrstvo je sporočilo, da so začeli zbirati ocene škode v gospodarstvu zaradi jesenskih neurij.

24. novembra, 2023 15.34

Tisti, ki so v jesenskih neurjih utrpeli, bodisi škodo na strojih in opremi, bodisi jim je škoda nastala zaradi uničenja zalog ali pa beležijo škodo zaradi izpada prihodka, lahko to sporočijo ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Ministrstvo je namreč sporočilo, da so začeli zbirati ocene škode, oškodovanci pa lahko svojo oceno pošljejo do 12. decembra.

Pojasnili so, da se ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi naravne nesreče začne z zbiranjem vlog oškodovancev.

Med slednjimi so lahko gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji.

Poplave
Ocenjevanje neposredne škode se začne z zbiranjem vlog oškodovancev. Fotografija je simbolična. (Žiga Živulović jr./BOBO)

Za oškodovance se štejejo tisti, ki prihajajo iz naslednjih prizadetih občin: Bistrica ob Sotli, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Zreče, Izola, Koper, Piran, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kočevje, Kostel, Litija, Loški Potok, Osilnica, Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Tolmin, Škocjan, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane in Kamnik.

Obrazec čaka na spletni strani ministrstva

Z gospodarskega ministrstva so sporočili še, da so skladno s shemo državnih pomoči izločena podjetja iz primarnega sektorja kmetijske proizvodnje, sektorja ribištva in akvakulture ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

Zadnji so izločeni v primeru, da je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba. Izločeni so tudi, če je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na gospodarsko ministrstvo na obrazcu, ki je objavljen na njihovi spletni strani, in zajema podatke o nazivu, telefonski številki, elektronskem naslovu, matični in davčni številki oškodovanca, ulici, poštni številki, pošti, kraju, občini nastanka nesreče, oceni škode na strojih oziroma opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Dokumentacijo lahko oškodovanci pošljejo na elektronski naslov ministrstva z oznako ‘Poplave oktober-november 2023’.