Pocenitve na črpalkah umirile inflacijo, cene hrane se še višajo

Novice Andreja Lončar 29. decembra, 2023 10.41 > 29. decembra, 2023 11.15
featured image

Decembra je statistični urad zabeležil znižanje cen življenjskih potrebščin, k čemur so prispevale predvsem pocenitve naftnih derivatov. Letna inflacija je s 3,8 odstotka še vedno visoka.

29. decembra, 2023 10.41 > 29. decembra, 2023 11.15

Letna rast cen košarice življenjskih potrebščin je bila decembra 4,2-odstotna, kažejo danes objavljeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije (Surs).

K letni inflaciji so največ, 0,8 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 4,6 odstotka). Podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 6,3 odstotka) so imele 0,6 odstotne točke vpliva. Po 0,5 odstotne točke vpliva so dodale še višje cene v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 9,4 odstotka), zdravstvo (za 8,5 odstotka), restavracije in hoteli (za 7,9 odstotka) ter raznovrstno blago in storitve (za 6,2 odstotka).

Povprečna letna rast cen je 7,4-odstotna.

Pocenitve na črpalkah

Na mesečni ravni je Slovenija beležila 0,5-odstotno deflacijo, torej znižanje povprečja cen. K temu so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale pocenitve naftnih derivatov. Dizelsko gorivo se je na mesečni ravni pocenilo za osem odstotkov, bencin za 5,3 odstotka.

Spomnimo, da je vlada v začetku meseca posegla v marže trgovcev z gorivi, prav tako je znižala trošarine na pogonska goriva. Z vlade so takrat sporočili, da bo to “vplivalo na znižanje drobnoprodajnih cen določenih naftnih derivatov ter posledično na znižanje inflacije”.

Petrol je le nekaj dni po sprejemu uredbe na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredb o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom za začasno zadržanje.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so se na drugi strani tudi v decembru zvišale za povprečno 0,2 odstotka. V celem letu pa so bile povprečno za 12,1 odstotka višje kot lani (po HICP metodologiji pa za 12,5 odstotka višje).

Evrski podatek čez teden dni

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICŽP), je bila v Sloveniji 3,8-odstotna. 

Prvi podatki o evrski – pa tudi nemški in francoski – inflaciji bodo znani prihodnji petek. Novembra pa je bila evrska inflacija le še 2,4-odstotna.

Pred Slovenijo je podatek za december že objavila Španija, kjer je v decembru inflacija z novembrskih 3,2 odstotka padla na 3,1 odstotka. Bloombergovi analitiki so pričakovali, da bo inflacija ostala 3,2-odstotna.

Inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, se je ustavila pri 3,3 odstotka. To je pol odstotne točke manj kot pri nas.

Trošarine in davščine dvignile inflacijo

Statistični urad je dodatno pojasnil, da sta se harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin (HICŽP) in harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICŽP-CT) na letni ravni razlikovala za 1,3 odstotne točke.

Letos so se trikrat zvišale trošarine za tobačne izdelke, večkrat so se spremenile trošarine za naftne derivate, stopnja DDV za energente za ogrevanje pa se je konec maja vrnila z 9,5 na 22 odstotka, so navedli na uradu.

Če se trošarine in davščine ne bi spremenile, bi bila letna inflacija 2,5 odstotka, torej 1,3 odstotne točke nižja.