Kdor oddaja na Airbnbju ali Bookingu, naj ne pozabi na Fursovo novost

Novice Marko Rabuza 7. decembra, 2023 09.36
featured image

Finančna uprava opozarja, da morajo vsi, ki prek platform uporabnikom ponujajo izdelke ali storitve, podatke sporočiti do konca januarja 2024.

7. decembra, 2023 09.36

Operaterji digitalnih platform v Sloveniji, prek katerih ponudniki prodajajo svoje blago ali storitve tretjim osebam, morajo podatke o teh prodajah leta 2023 sporočiti finančni upravi (Furs) do 31. januarja 2024.

Fursova zahteva se nanaša na vse, ki prek različnih platform uporabnikom ponujajo na primer osebne storitve, najem nepremičnin, najem kateregakoli prevoznega sredstva ali prodajo blaga.

Pri turizmu poziv zadeva posredniške platforme, kot sta Airbnb ali Booking. Kadar prodajalec po svoji spletni strani prodaja svoje izdelke ali storitve, ni zavezan za poročanje podatkov.

Poročanje dodatnih podatkov je Sloveniji naložila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki je leta 2020 objavila vzorčna pravila za poročanje operaterjev platform, Slovenija pa je to v lokalno zakonodajo prenesla lanskega decembra z novelo zakona o davčnem postopku.

Evropska unija je z Direktivo sveta (EU) 2021/514 (v nadaljevanju DAC7) v letu 2021 uvedla obveznost poročanja za operaterje platform.
Določbe DAC7 so bile v slovenski pravni red prenesene decembra 2022 z novelo zakona o davčnem postopku ZDavP-2N in so zajete v III.Č poglavju četrtega dela zakona o davčnem postopku.

Katere podatke je treba sporočiti?

Finančni upravi je treba sporočiti identifikacijske podatke o prodajalcih, podatke o prejetih nadomestilih, odtegnjenih provizijah, pristojbinah in davkih, podatke o številu opravljenih dejavnosti, podatke o finančnih računih, na katere je bilo nadomestilo nakazano, v primeru oddajanje nepremičnin v najem pa za vsako nepremičnino še podatek o vrsti, naslovu in identifikaciji nepremičnine ter številu dni najema.

Kako oddam podatke?

Podatke bodo operaterji platform sporočali v elektronski obliki prek kanala ZBS B2B v sistem eDavki. Oddaja obrazca bo mogoča v prvi polovici januarja 2024.

Za dodatne informacije je na voljo elektronski naslov [email protected].