HSE državi vrnil dodatnih 75 milijonov evrov

Novice Forbes Slovenija 27. marca, 2024 10.42
featured image

HSE mora najpozneje do konca leta državi vrniti še 75 milijonov evrov.

27. marca, 2024 10.42

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes državi kot del povračila naknadnega vplačila kapitala iz decembra 2022 vrnil dodatnih 75 milijonov evrov. Skupaj so tako državi vrnili 417 milijonov evrov od 492 milijonov naknadnih vplačil.

Slovenski državni holding (SDH) je decembra 2022 družbi HSE kot krovnemu podjetju enega od dveh energetskih stebrov v državi odobril naknadno vplačilo kapitala v višini 492 milijonov evrov za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer, poroča STA.

Naknadno vplačilo kapitala je bilo namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE, ki je bil posledica energetske krize po ruskem napadu na Ukrajino, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v letu 2022.

HSE je začel ob dobrem poslovanju državno pomoč vračati z lanskim junijem, najprej z izplačilom 100 milijonov evrov, nato je septembra vrnil 142 milijonov evrov, decembra dodatnih 100 milijonov, danes pa kot omenjeno še 75 milijonov evrov. Preostalih 75 milijonov evrov nameravajo vrniti najpozneje do konca letošnjega leta.

Lansko leto izkoristili za naložbe

V HSE so, kot še piše STA, lansko leto izkoristili za intenziven zagon naložb v obnovljive vire energije, ki naj bi pospešili zeleni prehod države.

“Naši razvojni načrti se osredotočajo na izgradnjo hidroelektrarn, sončnih in vetrnih elektrarn, vlaganje v vodikove tehnologije, geotermijo, biomaso in tehnologije, povezane s fleksibilnostjo in e-mobilnostjo. V doseganje teh načrtov bosta aktivno vključeni tudi naši maloprodajni družbi, ECE in Energija plus, ki bosta z razvojem novih produktov in storitev k trajnostnemu vedenju in ravnanju spodbujali odjemalce električne energije,” so navedli.

V SDH pa so poudarili, da so ob naknadnem vplačilu kapitala okrepili nadzor nad namensko porabo sredstev in postavili jasna pričakovanja glede upravljanja tveganj in likvidnosti v skupini HSE. Ob upoštevanju prihodnjih tržnih razmer in uspešnosti poslovanja skupine HSE bodo še naprej zasledovali cilj, da se jim celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne najpozneje do konca tega leta.