Bo SDH v novem poskusu vendarle uspelo prodati MLM?

Posel Forbes Slovenija 26. marca, 2024 16.49
featured image

Pri zadnjem poskusu prodaje je zavezujočo ponudbo oddala Metalka Commerce, vendar za upravljalca državnega premoženja ni bila sprejemljiva.

26. marca, 2024 16.49

Potem ko se je prejšnji teden neuspešno zaključil še en poskus prodaje Mariborske livarne Maribor (MLM), je Slovenski državni holding (SDH) kot njen stoodstotni lastnik in hkrati največji upnik objavil nov razpis. Z njim bo preveril interes za prevzem mariborske družbe in znova skušal zbrati nezavezujoče ponudbe. Svoj lastniški delež je še vedno pripravljen prodati za en evro.

Terjatve državnega holdinga do MLM so konec minulega leta znašale 13,7 milijona evrov in so zavarovane s hipoteko na nepremičninah podjetja ter zastavo na pretežnem delu opreme, zalog in terjatev do svojih kupcev, je poročala STA.

Čakajoč dodatna finančna sredstva za delovanje in razvoj

Od potencialnega kupca pričakujejo, da bo zagotovil dodatna finančna sredstva mariborski livarni, bodisi z dokapitalizacijo bodisi z dolgoročnim finančnim posojilom. Lahko pa tudi na drugačen ustrezen način, ki bi podjetju omogočil nadaljnje delovanje in razvoj.

SDH bi, če bi kupec tako želel, po ocenjeni tržni vrednosti 10,9 milijona evrov odkupil celotno nepremičnino, na kateri MLM opravlja dejavnost, in bi s kupnino pobotal del svojih terjatev do MLM. Če bi kupec tako želel, lahko SDH nepremičnino podjetju odda v največ desetletni najem po letni najemnini v višini 1,1 milijona evrov.

Reprogramiranje terjatev v največ 10-letno posojilo

Ob tem je SDH pripravljen reprogramirati vse preostale terjatve do družbe MLM v največ 10-letno finančno posojilo z obrestno mero osem odstotkov in dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice ob nespremenjenih pogojih zavarovanja terjatev ali njihovim nadomestnim zavarovanjem najmanj enake kakovosti, ki ga zagotovi kupec, z možnostjo predčasnega odplačila terjatev brez stroškov, piše STA.

Kot so znova poudarili v upravljalcu državnega premoženja, mariborske družbe ne morejo več dokapitalizirati, ji dati dodatnih posojil, odpisati terjatev ali kakorkoli drugače povečati svojo finančno izpostavljenost do nje ali poslabšati svoj položaj upnika. Prav tako niti SDH niti država podjetju ne moreta odobriti dodatnih nepovratnih sredstev, saj bi to pomenilo nedovoljeno državno pomoč, ker je družba slednjo v zadnjem desetletju že prejela.

Zadnja zavezujoča ponudba za SDH nesprejemljiva

V nedavno končanem novem poskusu prodaje je edini zainteresirani ponudnik po opravljenem skrbnem pregledu oddal zavezujočo ponudbo, ki pa za SDH ni bila sprejemljiva, saj je predvidevala večmilijonsko državno pomoč.

Usoda MLM, ki je po navedbah SDH samo v zadnjih treh letih ustvarila več kot 10 milijonov evrov čiste izgube, je še naprej negotova, uspeh novega poskusa prodaje pa je glede na pretekle izkušnje zelo vprašljiv. V preteklih letih je bilo namreč sproženih že več prodajnih postopkov za MLM, prvi poskus sega že v leto 2015, vsi pa so se končali neuspešno, je še poročala STA.