Država si prihodnje leto obeta občutno več dividend kot letos

Novice Forbes Slovenija 21. decembra, 2023 16.53
featured image

V letu 2024 bi lahko država, pokojninska blagajna in SDH prejeli 54 odstotkov več dividend kot letos.

21. decembra, 2023 16.53

Država, pokojninska blagajna in Slovenski državni holding (SDH) bodo po načrtih iz kapitalskih naložb države in v upravljanju SDH v letu 2024 skupaj prejeli 383,9 milijona evrov dividend, medtem ko so letos te znašale 175,5 milijona evrov. Gre za 54-odstotno povečanje.

Po ocenah SDH, ki jih povzema STA, je čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja predvidena v višini 6,7 odstotka.

Iz načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2024, ki ga je danes potrdila vlada, izhaja, da bo država iz kapitalskih naložb v njeni lasti in v upravljanju SDH v letu 2024 prejela 327,5 milijona evrov dividend. SDH bo iz kapitalskih naložb v svoji lasti prejel 52,5 milijona evrov, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pa 3,9 milijona evrov dividend.

Zvišanje posledica dividend družb Gen in HSE

STA poroča, da so v SDH, ki ga vodi Žiga Debeljak, pojasnili, da je povečanje pričakovanih dividend v veliki meri posledica načrtovanega izplačila dividend energetskih družb Gen in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) v skupnem znesku 200 milijonov evrov. Ti letos dividend nista izplačali. Poleg tega SDH v okviru letnega načrta načrtuje tudi vračilo zadnjega dela naknadno vplačanega kapitala HSE v višini 150 milijonov evrov.

Predsednik uprave SDH Žiga Debeljak
Predsednik uprave SDH Žiga Debeljak in finančni minister Klemen Boštjančič (Foto: Žiga Živulović Jr./BOBO)

Načrtovana čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja kapitalskih naložb države in SDH za leto 2024 znaša 6,7 odstotka, kar po navedbah SDH kaže na stabilno poslovanje družb v vseh upravljavskih stebrih. Medtem ta za letos znaša 8,6 odstotka in presega načrtovano v višini 7,3 odstotka. “Na to je vplivalo predvsem uspešno poslovanje družb s področja energetike,” so navedli.

Kaj so ključni cilji upravljanja premoženja?

V letnem načrtu so opredeljeni tudi ključni cilji upravljanja kapitalskih naložb, terjatev in stvarnega premoženja, ki ga upravlja SDH. Med ključnimi projekti so našteli združitev nepremičninskih portfeljev SDH in DSU, pripravljalne aktivnosti za morebitno oddelitev premogovne in termoenergetske dejavnosti, optimizacijo izvajanja dejavnosti distribucije električne energije ter analizo možnih pristopov k oblikovanju enotnega proizvodnega stebra električne energije.

“SDH bo izvajal tudi vse druge upravljavske aktivnosti, potrebne za uresničitev morebitnih strateških ciljev države pri upravljanju naložb, če bodo določeni v novi strategiji upravljanja naložb države, kot je denimo razvoj in gradnja dostopnih najemnih stanovanj,” so zapisali. Dodali so, da bo posebno pozornost namenil tudi dvigu kulture korporativnega upravljanja na ravni družb, krepitvi funkcij notranjih kontrol, trajnostnemu poslovanju in novim tehnologijam.

Vlada je danes sprejela tudi merila, ki SDH služijo kot podlaga za spremljanje poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Ta morajo upoštevati strateške cilje, ki jih določa strategija, ter določati tudi ekonomske in finančne cilje. Za vrednotenje uspešnosti pomembnih naložb in portfeljskih naložb so merila finančna in ekonomska ter taka, ki vrednotijo družbeno odgovornost ravnanja družb, so navedli na ministrstvu za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič.