Dobavitelji elektrike objavljajo cenike za prihodnje leto. Kakšne bodo cene?

Novice Forbes Slovenija 27. novembra, 2023 16.14
featured image

Dobavitelji elektrike so objavili cene za preostalih 10 odstotkov porabljene elektrike gospodinjstev, ki prihodnje leto ne bodo regulirane.

27. novembra, 2023 16.14

Vlada je za celotno leto 2024 določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za 90 odstotkov porabljene elektrike gospodinjstev.

Cene bodo enake trenutno reguliranim za celotno porabo, in sicer 82 evrov na megavatno uro (MWh) brez davka na dodano vrednost (DDV) za manjšo tarifo in 118 evrov na MWh brez DDV za večjo tarifo oz. 98 evrov na MWh brez DDV za enotno tarifo, poroča STA.

Pri zaračunavanju za 10 odstotkov porabe pa dobavitelji ne bodo omejeni. Pri družbi Gen-I, ta je danes objavila cenik, ki bo veljal od 1. januarja do preklica, bodo cene 144,90 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 162,90 evra na MWh brez DDV za višjo tarifo ter 153,90 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Novi cenik pri Gen-I bo nadomestil redni cenik za gospodinjske odjemalce in cenik za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah utrpeli škodo, konec leta pa se bodo iztekle tudi cene tarif z akcijskega cenika Sonce za toplotne črpalke, so navedli v obvestilu.

Pri družbi Elektro energija, ki je v 100-odstotni lasti Gen-I, bodo cene 147,99 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 169,99 evra na MWh brez DDV za večjo tarifo ter 158,99 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Pri družbi Energetika Ljubljana, ki je del Javnega holdinga Ljubljana, bodo cene 146,89 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 163,89 evra na MWh brez DDV za večjo tarifo ter 155,89 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo, poroča STA.

Pri družbi ECE, ki je v večinski lasti HSE, bodo cene 138,49 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo in 184,49 evra na MWh brez DDV za višjo tarifo ter 164,49 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Energija plus, ki je prav tako v večinski lasti HSE, bo cene od prihodnjega leta dvignila 138,49 evra na MWh brez DDV za manjšo tarifo, 184,49 evra na MWh brez DDV za visoko tarifo in 164,49 evra na MWh brez DDV za enotno tarifo.

Vlada je poleg regulacije cen za 90 odstotkov porabljene eletkrike določila tudi, da gospodinjstva pri elektriki za november in december letos ter za celotno leto 2024 ne bodo plačevala prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.