Borzen povečal sredstva za naložbe v pridobivanje elektrike iz obnovljivih virov

Novice Forbes Slovenija 8. decembra, 2023 21.14
featured image

Borzen zagotovil dodatnih 25 milijonov za naložbe v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije.

8. decembra, 2023 21.14

Borzen je zagotovil dodatnih 25 milijonov evrov na javnem pozivu za dodeljevanje pomoči v obliki nepovratnih sredstev za naložbe v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije. V okviru poziva, ki je del ukrepov za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, je tako skupno na voljo 105 milijonov evrov.

Kot je operater trga z elektriko Borzen objavil v današnjem uradnem listu, javni poziv ostaja odprt do zaprtja oziroma do porabe sredstev.

Zmanjševanje uvozne odvisnosti Slovenije

Nepovratna sredstva so na voljo za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toplote. Po navedbah ministrstva za okolje, podnebje in energijo gre za zelo pomemben razpis za podporo razvoju domače proizvodnje električne energije in toplote, ki bo na dolgi rok zmanjševala uvozno odvisnost Slovenije in s tem izpostavljenost nestabilnim globalnim energetskim trgom, piše STA.

“Poleg navadnih sončnih in vetrnih elektrarn ponujamo visoke subvencije za sončne elektrarne s kulturnovarstvenimi zahtevami in za parkirišča. Pomembno sporočilo tega razpisa je tudi, da si želimo razvoja skupnostnih sončnih in vetrnih elektrarn, saj so te bistveno bolj subvencionirane kot navadne elektrarne,” so ob oktobrski objavi razpisa povzeli ministra Bojana Kumra.

Dodeljena pomoč do največ 65 odstotkov vrednosti projekta

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, vpisani v poslovni register, ki izkazujejo registrirano dejavnost glede električne energije ali toplote. To so pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (to vključuje tudi status nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji), in samoupravna lokalna skupnost.

Skupna dodeljena pomoč posameznemu projektu v nobenem primeru ne sme presegati 45 odstotkov skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se ta meja lahko zviša za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim in mikro podjetjem, oziroma za deset odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, še navaja STA.