Načrti ob novem potniškem centru: 60 stanovanj, širitve cest, nekaj ljudi selijo

Nepremičnine Aljoša Črnko 11. junija, 2024 05.05
featured image

Ljubljana dobiva nov potniški center, s katerimi se spreminja tudi okoliška infrastruktura. Zaradi načrtovane širitve cest se občina z desetimi stanovalci že dogovarja o selitvi v nadomestna stanovanja. In namerava tudi graditi stanovanja.

11. junija, 2024 05.05

Območje ljubljanske železniške in avtobusne postaje se spreminja v ogromno gradbišče.

Nastaja Potniški center Ljubljana (PCL), ki ga v Mestni občini Ljubljana opisujejo kot osrednjo točko za prestopanje potnikov v državi.

Začenja se gradnja komercialnega dela – Emonika. Zajemala bo poslovne prostore, nakupovalno središče, stanovanja in hotel. Vlagatelj je Mendota Invest, ki je v lasti največje madžarske bančne skupine OTP.

Kompleks bo dopolnil javni del potniškega centra, ki ga financira država. Temu bo sledila gradnja nove avtobusne postaje, kjer so investitor Slovenske železnice.

Že lani je severno od železniške in avtobusne postaje začel graditi slovaški nepremičninski razvijalec Corwin. Ob Vilharjevi cesti gradijo poslovno stavbo s 40.000 kvadratnimi metri prostorov. Slovaki sicer gradnjo načrtujejo še med železniškimi tiri in Masarykovo cesto, kjer želijo postaviti poslovno-stanovanjski kompleks s stolpnico.

Potniški center Ljubljana
Območje trenutne železniške in avtobusne postaje se spreminja v ogromno gradbišče. Temu bo sledila še renovacija cestnega obroča. (Foto: Javni vpogled eProstor)

Načrti ljubljanske občine s stanovanji

V bližini stolpnice ima načrte tudi ljubljanska občina, ki želi na križišču Masarykove in Šmartinske ceste prav tako postaviti poslovno-stanovanjsko stavbo s približno 6.000 kvadratnimi metri bruto površine. Kot so pojasnili, bi bilo približno 75 odstotkov površin stanovanjskih, 25 odstotkov nestanovanjskih (v pritličju). “V okviru tega projekta bi lahko pridobili 60 mestnih stanovanj za neprofitni najem,” ocenjujejo na občini, ki izhaja iz zazidalnega preizkusa, ki ga je leta 2022 izdelal arhitekt Aleksander Vujović.

Mestna občina Ljubljana bi blizu železniške postaje gradila na svojih zemljiščih. Da bi lastniško zaokrožili zemljišča za gradnjo, bi posamezne dele menjali z zasebnim investitorjem.

Na območju sicer veljajo določila odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana. Ta ne dopušča stanovanjske namembnosti, zato je bila novembra lani vložena pobuda za spremembo OPN. “Po spremembi bodo lahko stekli običajni postopki za izbor nove urbanistično arhitekturne rešitve, izdelavo OPPN, pridobitev gradbenega dovoljenja in podobno,” pojasnjujejo na občini. Gradnja stanovanj naj bi se tako končala do leta 2030.

Prenova in širitev cest

Novi železniški in avtobusni postaji, stanovanjem, pisarnam, trgovinam in hotelu se prilagaja še okoliška infrastruktura oziroma cestni obroč okoli potniškega centra. “Širše območje avtobusne in železniške postaje bo dobilo povsem novo podobo, nove zelene površine ter nove in bolj varne prometne površine,” napovedujejo v Mestni občini Ljubljana, kjer trdijo, da so širitve in nove ureditve cest načrtovane izključno zaradi javnega potniškega prometa.

Spremembe so po njihovih navedbah zasnovane tako, da bodo avtobusi iz središča mesta po najkrajši in najhitrejši poti prišli do obvoznice, brez kroženja po mestu. “Nobena cesta se ni razširila zaradi osebnih avtomobilov,” pravijo.

Občina napoveduje tudi uskladitev voznih redov. Obenem nova cestna infrastruktura in javne površine po njihovih besedah vsebujejo izboljšave za pešce in kolesarje ter ozelenitve.

Pogled na podvoz pri Orto baru
Ljubljanska občina bi na vogalu Masarykove in Šmartinske ceste pred podvozom postavila stavbo s 60 stanovanji. Cesto bi spremenili v štiripasovnico, v načrtu je tudi širitev podvoza pri Orto baru. (Foto: Zajem zaslona/GOOGLE MAPS)

Rekonstruirali bodo več cest. Dodaten rumeni pas, ki bo rezerviran za vozila javnega potniškega prometa, dobivajo Trg OF, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Železna cesta, Topniška cesta in Linhartova cesta.

Na ljubljanski občini natančne časovnice o prilagajanju infrastrukture ne navajajo. Pravijo le, da bo obnova cest sledila gradnjam oziroma zaključevanju posameznih investicij.

Lastniki nepremičnin se umikajo velikemu projektu

A vzporedno se nekatere stvari že premikajo. Poteka denimo gradnja podvoza na Dunajski cesti, ki je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje Potniškega centra Ljubljana.

Hkrati ljubljanska občina odkupuje stavbna zemljišča in obstoječe objekte na Šmartinski cesti 11, 13, 15 in 15a. Ti stojijo pred podvozom pri Orto baru in jih občina potrebuje za rekonstrukcijo ceste – ta bo širša, spreminja se namreč v štiripasovnico. Navedeni objekti so predvideni za rušenje, trenutno pa potekajo parcelacije in dogovarjanja z lastniki.

Pregled zemljiške knjige kaže, da občina parcel in nepremičnin za izvedbo vseh načrtov na tem območju še ni odkupila.

“V stavbah bivajo lastniki nepremičnin oziroma drugi stanovalci. V skladu s sklenjenimi pogodbami smo prodajalcem izplačali odškodnino, ostalim lastnikom pa ponudili druga nadomestna stanovanja,” trenutne razmere opišejo na občini.

Interes za nadomestna stanovanja je izkazalo 10 ljudi. Koliko ljudi se mora skupno izseliti z območja, niso povedali.

Nadomestna stanovanja je občina zagotovila v sodelovanju s podjetjem Kostak, ki gradi stavbo ob Jelinčičevi ulici. S podjetjem so se decembra lani dogovorili, da mora nadomestna stanovanja izročiti do 31. marca 2025.

V občinskem oddelku za ravnanje z nepremičninami dodajajo tudi, da so za namen izvedbe projekta v javno korist, torej širitve Šmartinske ceste, lani sklenili dve pogodbi o odkupu stanovanj namesto razlastitve. V postopkih pridobivanja nepremičnin so izplačali odškodnino v skupni višini 271.168 evrov.

“Predmet vsake izmed pogodb je bil odkup stanovanja, na osnovi katerega je bila izplačana odškodnina. Višina odškodnine je bila določena skladno s cenitvenim poročilom in je skladna s površino odkupljenih stanovanj. Pri eni izmed dveh pogodb smo izplačali tudi odškodnino za sorazmerni del zunanjih parkirišč,” pojasnjujejo.

Prihaja tudi prilagoditev podvoza

Novemu potniškemu centru bo treba prilagoditi tudi podvoz na Šmartinski cesti. Ta je že danes ozko grlo potnikov v prometu.

Obnova slednjega je v pristojnosti ministrstva za infrastrukturo in direkciji za infrastrukturo, kjer pravijo, da so izdelali idejni projekt in ga uskladili z Molom. Zdaj poteka priprava izvedbenega načrta. Medtem je že izdelan izvedbeni načrt za tirno infrastrukturo pri nadgradnji železniškega nadvoza Šmartinska.

“Nova svetla odprtina objekta je širine 30,3 metra. Skladno s sporazumom bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvedla gradnjo objekta, gradnja cestne infrastrukture pa je v pristojnosti Mola,” pojasnjujejo na infrastrukturnem ministrstvu.

Idejni načrt širitve podvoza na Šmartinski cesti v Ljubljani
Idejni projekt širitve podvoza pri Orto baru (Foto: Ministrstvo za infrastrukturo)

Ker je projektna dokumentacija še v izdelavi, ministrstvo ne podaja ocen vrednosti za gradnjo. Objava javnega naročila za izvedbo nadgradnje železniškega nadvoza Šmartinska je predvidena v začetku leta 2025.

Ministrstvo za infrastrukturo bo na severni strani nadvoza sicer odkupilo nekatera zemljišča, ki so v lasti občine.

Na ministrstvu so dejali še, da za dela na javni železniški infrastrukturi ne bo treba odkupiti zemljišč Orto bara. Tudi na ljubljanski občini so dejali, da z lastniki bara niso v stiku.

Promet pri avtobusni in železniški postaji bo dve leti počasen

Medtem so se na območju Emonike že začela arheološka dela.

Poteka tudi rekonstrukcija Linhartove ceste do Topniške ulice, ki je v drugi fazi gradnje. Tej sledi dokončanje rekonstrukcije Linhartove ceste, vključno s krožiščem Žale in prenovo Pokopališke in Flajšmanove ulice.

Ljubljanski župan Zoran Janković je večkrat opozoril, da bo promet v okolici avtobusne in železniške postaje počasen. “Kdor se želi hitro premikati, naj se centru izogiba,” je povedal lani in dodal, da bodo dela trajala dve leti.