Slovenski naftni trgovci: razlogov za regulacijo cen goriv ni več

Posel Forbes Slovenija 16. maja, 2024 17.11
featured image

Osnutek uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, po katerem bi se cene na servisih zunaj avtocest določale na 28 dni, skrbi Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftnega sveta. Ta naj bi poslabšal položaj naftnih trgovcev.

16. maja, 2024 17.11

V Slovenskem nacionalnem naftno-plinskem komiteju Svetovnega naftnega sveta (SNNK – WPC) so zaskrbljeni zaradi osnutka uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, po katerem bi se cene na servisih zunaj avtocest določalo na 28 dni. V sporočilu za javnost so ocenili, da bi to še poslabšalo položaj trgovcev z naftnimi derivati in da za regulacijo ni več razlogov.

Naftno-plinski komite je po pisanju STA društvo, ki zastopa interese članov s področja slovenske naftne in energetske dejavnosti. Kot so dejali, osnutek uredbe ni skladen z zahtevami zakona o kontroli cen, ki ob uvedbi ali podaljševanju ukrepa kontrole cen zahteva strokovne obrazložitve in ekonomske analize.

Od ministrstva za okolje, podnebje in energijo pričakujejo predstavitev strokovnih podlag, ki bodo dokazale izpolnjevanje pogojev iz zakona. Med pogoji za ukrep kontrole cen so sicer izpostavili doseganje ciljev gospodarske politike, monopolni položaj podjetij v ključnih dejavnostih, pričakovane hude motnje na trgu in ogrožanje redne preskrbe potrošnikov zaradi visokih cen.

“Razlogov za regulacijo cen goriv ni več”

V društvu menijo, da v Sloveniji kot delu trga EU ni več razlogov za nadaljevanje regulacije cen goriv. Kot so pojasnili, že dlje časa opozarjajo na nevzdržnost veljavne uredbene formule za izračun cen, “ki z omejevanjem najvišje dovoljene višine marže ne omogoča pokrivanja vseh stroškov poslovanja s pogonskimi gorivi in investicij ter je hkrati v nasprotju z določili uredbe o obnovljivih virih energije v prometu”.

V zvezi s slednjo so po pisanju STA spomnili tudi, da predpisuje obvezen energijski delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2024 v višini najmanj 10,6 odstotka, česar s trenutno višino marže naj ne bi bilo mogoče zagotavljati.

“Poleg tega opozarjamo, da so marže pri prodaji pogonskih goriv v Sloveniji neprimerno nižje od marž v sosednjih državah in tudi najnižje v EU. Nov predlog uredbe pa prinaša dodatne stroške cenovnih tveganj, ker naj bi se obračunsko obdobje, to je spremembe cen na prodajnih mestih, s 14 dni podaljšalo na 28 dni,” so izpostavili.

Petrol, gorivo, promet
Naftno-plinski komite opozarja tudi na nevzdržnost veljavne uredbene formule za izračun cen (Foto:Žiga Živulovič jr./Bobo)

Posebej kritični so še, ker je resorno ministrstvo od izdaje uredbe junija lani “že tako prenizke marže” znižalo še za dva centa, pri čemer je regulacijo cen goriv utemeljevalo z visoko inflacijo, hkrati pa je od 1. januarja lani do 1. maja letos dvignilo trošarine in davčne obremenitve cen goriv, in sicer pri bencinu za 18 centov in pri dizlu za 17,3 centa. “S tem je celotno breme brzdanja inflacije prevalilo na naftne trgovce,” so ostri v naftno-plinskem komiteju.

Kot še poroča STA, je osnutek uredbe v javni obravnavi od torka. Društvo je napovedalo vložitev svojih komentarjev in predlogov.