Mali delničarji v Srbiji obtožujejo NLB oškodovanja

Posel Forbes Slovenija 19. marca, 2024 14.38
featured image

Nekateri nekdanji delničarji srbske Komercijalne banke menijo, da jim je NLB pri iztisu leta 2022 plačala premalo, zato so sprožili nepravdni postopek pred beograjskim sodiščem.

19. marca, 2024 14.38

Maja 2022, torej pred slabima dvema letoma, je NLB končala s postopkom združevanja NLB banke Beograd in Komercijalne banke Beograd, ki so jo prevzeli leta 2020. Združena banka od takrat posluje pod imenom NLB Komercijalna Banka. 

Julija 2022 pa je NLB, takrat lastnica 90,2-odstotnega deleža, iztisnila delničarje Komercijalne banke. Iztis je lahko izvedla, ker je presegla prag 90-odstotnega lastništva.

Kot so takrat sporočili iz banke, je ta v postopku iztisa pridobila 1.528.110 rednih delnic in 316.260 prednostnih delnic v skupni vrednosti 61,7 milijona evrov. A Forbes Srbija poroča, da so nekateri nekdanji lastniki prednostnih delnic nezadovoljni z vrednotenjem delnic ob iztisu. Banka odgovarja, da je bil iztis izveden v skladu z zakonom.

Jabolko spora

Bistveni element nesoglasij je po poročanju Forbes Srbija v tem, da je NLB navadne delnice Komercijalne banke vrednotila po knjigovodski vrednosti, ki je znašala 4.532,2 dinarja (okoli 39 evrov) za delnico, medtem ko je prednostne delnice vrednotila po nominalni vrednosti, ki je bila 1.000 dinarjev ali približno 8,5 evra za delnico.

Nominalna vrednost delnice je določena kot vrednost ustanovnega kapitala, deljena s številom delnic. Ta vrednost torej ne odraža poslovanja podjetja. Knjigovodska vrednost delnice pa je določena kot vrednost kapitala delniške družbe na določen presečni datum, deljena s številom delnic. Praviloma je višja od nominalne.

Nenad Gujaničić, posrednik v borzni hiši Momentum, je za srbski Forbes povedal, da se mora iztis po zakonu v primeru, da so delnice slabo likvidne, opraviti po višji ceni od knjigovodske. Potezo, da navadne delnice vrednotiš drugače kot prednostne, pa je označil za nenavadno in nesmiselno korporativno prakso.

“Še več, banka sama je imela v uradnih dokumentih enako knjigovodsko vrednost tako navadnih kot prednostnih delnic, ker drugače pač ne more biti,” je dejal Gujaničić.

V banki so medtem povedali, da je bila vrednost delnice določena v skladu z veljavnimi predpisi.

Kaj pravijo v matični NLB?

Iz NLB smo danes dobili enak odziv, kot ga je banka že dala za Forbes Srbija: “V postopku iztisnitve manjšinskih delničarjev NLB Komercijalne banke je bila odkupna cena delnic, določena v skladu z veljavnimi predpisi Republike Srbije. Nekateri manjšinski delničarji, ki so bili nezadovoljni z ugotovljeno vrednostjo delnic, so v skladu z zakonom o gospodarskih družbah sprožili nepravdni postopek za ugotovitev vrednosti delnic, ki je trenutno še v teku. Do zaključka omenjenega nepravdnega postopka, ki ga vodi Trgovinsko sodišče v Beogradu, navedb manjšinskih delničarjev ne komentiramo,” so navedli.

sodišče
Domnevni oškodovanci menijo, da je pristop NLB pri iztisu malih delničarjev Komercijalne banke v nasprotju s predpisi, korporativno prakso in tudi s podatki, ki jih je banka leta navajala v uradnih dokumentih (Foto: Bor Slana/Bobo)

Vprašanje za deset milijonov

“Gre za enega najbolj drastičnih primerov kršenja pravic manjšinskih delničarjev na kapitalskem trgu v Srbiji,” je za Forbes Srbija dejal eden od nekdanjih lastnikov prednostnih delnic Dragomir Ostojić. Ta je po lastnih navedbah s še 62 delničarji sprožil nepravdni postopek pred beograjskim gospodarskim sodiščem, v katerem želijo dokazati, da je NLB njihove deleže ovrednotila prenizko in da bi morale biti navadne in prednostne delnice vrednotene enako.

S strani sodišča postavljen izvedenec je na njihovo zahtevo že naredil cenitev, a predlagatelji z njo niso zadovoljni; kot poroča Forbes Srbija, zato, ker se ni opredelil do bistvenega vprašanja, ali bi morala biti knjigovodska vrednost navadnih in prednostnih delnic enaka. Izvedenec naj bi dejal, da gre za pravno, ne gospodarsko vprašanje.

“Število oškodovanih delničarjev, imetnikov prednostnih delnic, je 636,” je še dejal Ostojić, ki tako ocenjuje, da domnevno oškodovanje znaša slabih 10 milijonov evrov. Zadnja obravnava v tem postopku bo tekla v dneh med 10. in 12 aprilom. Če bodo oškodovani delničarji dokazali, da so upravičeni do višje cene delnice, bodo do nje upravičeni tudi vsi ostali prednostni delničarji.