Oškodovanci poplav dobili dodaten mesec za predložitev dokazil

Novice Forbes Slovenija 18. marca, 2024 16.14
featured image

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je za gospodarske subjekte, prizadete v poplavah avgusta lani, podaljšalo rok za predložitev dokazil o dejanski škodi za en mesec, do ponedeljka, 22. aprila.

18. marca, 2024 16.14

Oškodovanci, ki so avgusta 2023 utrpeli škodo v poplavah, so danes prejeli elektronski poziv ministrstva o enomesečnem podaljšanem roku za predložitev dokazil o dejanski škodi. Nov rok za oddajo dokazil je 22. april 2024, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Ministrstvo je rok podaljšalo zato, da prizadetim gospodarskim subjektom omogoči dovolj časa za pridobitev ustreznih uradnih dokazil škode.

Prizadeta podjetja morajo za škodo na strojih, opremi in zalogah predložiti cenilna poročila. Kot ustrezna veljajo cenilna poročila treh vrst cenilcev. To so pooblaščeni ocenjevalci vrednosti, sodni cenilci in zavarovalniški cenilci. Slednja skupina pride v poštev, če so bili stroji, oprema, zaloge ali izpad prihodka zavarovani.

Za škodo nastalo zaradi izpada prihodka zadoščajo zahtevani računovodski podatki o dodani vrednosti, še pravijo na ministrstvu. Za takojšnjo obdelavo primera oškodovance pozivajo k oddaji popolnih vlog.

Poplave
Podjetja morajo za povrnitev škode predložiti cenilna poročila (Foto: Žiga Živulović jr./BOBO)

Škode za 385 milijonov evrov

Skupna škoda v gospodarstvu je bila za 1.239 oškodovancev ocenjena na nekaj manj kot 385 milijonov evrov. Od tega je 170 milijonov evrov škode nastalo na strojih in opremi, 92 milijonov evrov na zalogah in 123 milijonov evrov zaradi izpada prihodka, piše Slovenska tiskovna agencija (STA).

Gospodarsko ministrstvo je 957 oškodovancem že izplačalo skupaj 35,4 milijona evrov povračil za nastalo škodo. Pravno podlago za izplačilo preostanka pomoči predstavlja program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023. Tega je vlada sprejela februarja. Na podlagi programa bo letos razdelila še 195 milijonov evrov. Skupna višina povračil škode je tako 230 milijonov evrov.