Nova KBM pod okriljem OTP skoraj podvojila dobiček

Posel Forbes Slovenija 14. marca, 2024 13.32
featured image

Skupina Nova KBM, ki je del madžarske bančne skupine OTP, je lansko leto zaključila z 203,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 92 odstotkov več kot leto prej.

14. marca, 2024 13.32

Na ravni matične banke so lani ustvarili 189,3 milijona evrov čistega dobička. Leto prej je ta znašal 115,6 milijona evrov, piše Slovenska tiskovna agencija (STA).

Skupni čisti prihodki iz poslovanja skupine so lani znašali nekaj več kot 404 milijone evrov in bili s tem za skoraj 28 odstotkov višji kot leto prej. Čiste obresti so se zaradi velike razlike med obrestnimi merami za denarne vloge in posojila skoraj podvojile in po 177,7 milijona evrov v 2022 lani dosegle 336,4 milijona evrov. Čisti neobrestni prihodki so se zmanjšali za okoli 40 odstotkov na 67,9 milijona evrov.

Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja je znašal 206,6 milijona evrov. To je prav tako skoraj dvakrat toliko kot leta 2022.

Skupni operativni stroški so s 155,4 milijona evrov ostali blizu ravni iz 2022. Število zaposlenih v banki je bilo sicer ob koncu leta s 1575 za 192 nižje kot leto pred tem. V celotnem letu je skupina sprostila neto oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja v višini 15,4 milijona evrov.

Bilančna vsota se je z 10,41 milijarde evrov v letu 2022 lani povzpela na 10,80 milijarde evrov. Medtem ko se je skupni znesek vlog nebančnega sektorja znižal za blizu dva odstotka na 8,39 milijarde evrov, skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju pa za 16 odstotkov na skoraj 4,40 milijarde evrov, sta se občutno povečala portfelj vrednostnih papirjev, predvsem obveznic, in obseg zunajbilančnega poslovanja.

Predsednik uprave Nove KBM John Denhof
Predsednik uprave Nove KBM John Denhof ocenjuje, da je bilo preteklo poslovno leto odlično (Foto: Borut Živulović/BOBO)

Poslovanje matične banke

Ko gre za matično banko, so se skupne vloge prebivalstva celo nekoliko zvišale. Dosegle so 6,13 milijarde evrov. Vloge podjetij in drugih pravnih oseb so se medtem zmanjšale za osem odstotkov na 2,26 milijarde evrov. Tudi skupni krediti prebivalstvu so se malenkost povečali in dosegli 2,05 milijarde evrov. Vrednost posojil podjetjem se je zmanjšala za okoli četrtino na skoraj 2,33 milijarde evrov.

Matična banka Nova KBM je sicer čiste obresti povečala za 118 odstotkov na 331,9 milijona evrov Čisti neobrestni prihodki banke so po drugi strani nazadovali za skoraj 60 odstotkov na 53,3 milijona evrov.

Del skupine OTP in združitev z SKB

Nova KBM je v začetku leta 2023 prešla v lastništvo OTP in postala njena enajsta članica. Vse od prihoda strateškega lastnika se banka intenzivno pripravlja na združitev s SKB banko, do katere naj bi prišlo še letos. SKB je lani povečala dobiček za četrtino, a ob tem navedla, da bi bil lahko ta tudi višji, če ne bi bilo načrtovane združitve.

Tako banka kot skupina sta lani poslovali dobičkonosno, so sporočili iz Nove KBM. S tem sta zagotovili osnovo za dolgoročno vzdržnost in odpornost ter nadaljnjo razvojno naravnanost.

Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je za lansko poslovno leto znašal 19,79 odstotka na ravni skupine in 18,39 odstotka na ravni banke. Ob spremembi lastništva je bonitetna agencija Moody’s izboljšala dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke na A3 ter spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno.

Pred dnevi je agencija Fitch potrdila oceno kreditnega tveganja BBB-, oceno prihodnjih obetov pa prav tako dvignila iz stabilne v pozitivno.

SKB
Letos naj bi se Nova KBM združila z SKB banko (Foto: Srdjan Živulović/ Bobo)

Vzdrževalec likvidnosti

Ob tem so v mariborski banki ohranili vlogo pomembnega primarnega vpisnika obveznic in menic Republike Slovenije, opravljali pa so tudi vlogo uradnega vzdrževalca likvidnosti za slovenske državne obveznice na trgu MTS Slovenija, ki je ena vodilnih platform za trgovanje z obveznicami v Evropski uniji, še poroča STA.

Kot je ob objavi rezultatov dejal predsednik uprave John Denhof, ti dokazujejo, da je bilo poslovno leto za banko odlično. “Z novimi strateškimi lastniki smo nadaljevali trend uspešnega poslovanja in osredotočenosti na rast in vzdržno dobičkonosnost,” je dodal.