Banke v Sloveniji lani podvojile dobičke in presegle milijardo evrov

Posel Aljoša Črnko 20. februarja, 2024 13.16
featured image

Znani so lanski rezultati o poslovanju bank v Sloveniji, ki imajo za sabo rekordno leto.

20. februarja, 2024 13.16

Banke v Sloveniji so lani ob 1,98 milijarde evrov bruto dohodka – to je 50,5-odstotna medletna rast, ustvarile 1,10 milijarde evrov čistega dobička oziroma 119 odstotkov več kot leta 2022. Tako kažejo podatki, ki jih mesečno objavlja Banka Slovenije.

Dobiček pred davki je znašal 1,14 milijarde evrov, kar je kar 109-odstotna rast.

Banke so v letu 2023 plačale manj davkov – bilo jih je 38,9 milijona evrov. Za primerjavo, leta 2022 so plačale 41,7 milijona evrov davkov, kar je enako kot leto pred tem.

Lani je izrazito poskočila donosnost na kapital pred obdavčitvijo (ROE), ki je znašala 20,64 odstotka. To je 9,82 odstotne točke več kot leto prej, medtem ko je bilo povprečje donosnosti med letoma 2017 in 2021 10,74 odstotka.

Čiste obresti so se skoraj podvojile

Bilančna vsota je narasla za pet odstotkov in je konec lanskega leta znašala več kot 53 milijard evrov. Krediti nebančnemu sektorju so upadli za 2,2 odstotka oziroma 603,5 milijona evrov in so znašali 26,93 milijarde evrov.

Medtem so se za 3,3 odstotka povečali depoziti, ki so znašali 41,1 milijarde evrov.

Banke so skoraj podvojile čiste obresti, ki so se ustavile pri 1,44 milijarde evrov, neobrestni prihodki pa so znašali 535,5 milijona evrov. Slednji so na letni ravni nazadovali za 5,6 odstotka.

Večjih težav s kreditnim portfeljem lani ni bilo. Neto oslabitve in rezervacije so bile za 28 odstotkov manjše kot leta 2022, znašale so 10,2 milijona evrov.

Banke v Sloveniji so lani imele za 9,6 odstotka višje operativne stroške, ki so znašali 830,2 milijona evrov. Neto dohodek je tako znašal slabih 1,15 milijarde evrov.