Zavarovalnica Triglav bo izplačala nižjo dividendo kot lani

Novice Forbes Slovenija 29. marca, 2024 09.50 > 29. marca, 2024 09.51
featured image

Zavarovalnica Triglav bo delničarjem izplačala za 30 odstotkov nižjo dividendo v primerjavi z lani, ko je ta znašala 2,5 evra bruto na delnico.

29. marca, 2024 09.50 > 29. marca, 2024 09.51

Uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav bosta na letošnji skupščini delničarjev, ki bo predvidoma v začetku junija, predlagala izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico. Za dividende naj bi tako največja slovenska zavarovalnica po predlogu vodstva skupaj namenila 39,8 milijona evrov.

Predlagana dividenda trenutno pomeni petodstotni dividendni donos delnice Zavarovalnice Triglav. Ta je po prepričanju uprave in nadzornega sveta skladna s pričakovanji vlagateljev in na ravni pričakovanega povprečnega dividendnega donosa delnic evropskih zavarovalnic v tem letu.

Po besedah prvega moža zavarovalnice Andreja Slaparja so, tako kot vedno, sledili načelu, da je dividenda privlačna za delničarje, hkrati pa je izpolnjen pogoj vzdržnosti, finančne stabilnosti in nadaljnje rasti in razvoja skupine Triglav.

Spomnil je tudi, da predlagano izplačilo dividend močno presega lani ustvarjeni čisti dobiček, ki se je ustavil pri 16,3 milijona evrov.

Rezultati skupine pod prvotno načrtovanimi

Rezultati skupine Triglav v letu 2023 so bili sicer po navedbah vodstva pod prvotno načrtovanimi, kar je posledica regulacije cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in naravnih množičnih škod.

Kot izhaja iz revidiranega poročila, je skupina lani povečala celotni obseg poslovanja za 12 odstotkov na 1.780,2 milijona evrov, ohranila finančno stabilnost in visoko kapitalsko ustreznost ter vodilni tržni položaj v regiji Adria.

Pod vplivom negativnih enkratnih dogodkov je poslovni izid pred obdavčitvijo skupine znašal 21,1 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 16,3 milijona evrov. V letu 2024 načrtujejo normalizacijo poslovanja skladno s strategijo, so še zapisali v Triglavu.

Zavarovalnica bo predvidoma 26. aprila objavila tudi sklic redne letne skupščine delničarjev, ki je načrtovana 4. junija. Največja delničarja zavarovalnice sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s 34,5-odstotnim deležem ter Slovenski državni holding z 28,1-odstotnim.