Še tretji mesec zapored padec v trgovini na drobno

Novice Forbes Slovenija 28. marca, 2024 11.53
featured image

Glede na letno primerjavo je bil največji padec realnih prihodkov od prodaje zaznan v segmentu trgovine z motornimi gorivi.

28. marca, 2024 11.53

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je februarja vnovič znižal tako na mesečni kot na letni ravni. V trgovini z motornimi vozili je bil v mesečni primerjavi nižji, v letni pa višji, je danes objavil državni statistični urad.

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je februarja v mesečni primerjavi znižal že tretji mesec zapored, tokrat je bil padec 0,9-odstoten. V trgovini z neživili je bil nižji za 0,3 odstotka, v trgovini z motornimi gorivi in trgovini z živili pa se je zvišal za 2,6 oz. 1,5 odstotka.

V letni primerjavi je bil realni prihodek od prodaje medtem nižji za 5,6 odstotka. V trgovini z motornimi gorivi se je znižal za 13 odstotka in v trgovini z neživili za 0,9 odstotka. V trgovini z živili se je na drugi strani zvišal za 3,9 odstotka.

Prva dva meseca v letu pozitivno le trgovine z živili

Statistiki so postregli tudi s podatki za prva dva meseca letošnjega leta. Medletna primerjava je v tem času pokazala na padec realnega prihodka za 3,8 odstotka. V trgovini z motornimi gorivi je bil realni prihodek v obravnavanem obdobju nižji za 14,8 odstotka in v trgovini z neživili za 0,3 odstotka, v trgovini z živili pa se je zvišal za 2,7 odstotka.

Realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil teh pa se je februarja na mesečni ravni znižal za 5,8 odstotka, na letni ravni pa zvišal za 6,0 odstotka. V prvih dveh mesecih leta je bil višji kot v enakem obdobju lani, in sicer za 10,7 odstotka.