Prodaja se okoli četrtina Hranilnice Lon

Novice Forbes Slovenija 13. februarja, 2024 17.37
featured image

Kupce za četrtinski delež Hranilnice Lon išče sklad Kylin Prime Group. Zakaj?

13. februarja, 2024 17.37

Približno četrtinski delež sklada Kylin Prime Group v Hranilnici Lon je naprodaj. Delničar Kylin Prime Group, ki mu v Lonu od pomladi 2019 mirujejo glasovalne pravice, je od maja lani v stečajnem postopku, v okviru katerega pa se delnice Lona lahko prodajo, izhaja iz objave na spletni strani Lona.

Delničarjem sklada Kylin Prime Group, katerega ustanovitelj, predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor je kitajski poslovnež Dai Kai, glasovalne pravice mirujejo zaradi ugotovitev Banke Slovenije in Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) o kršitvi prevzemne zakonodaje oziroma usklajenem delovanju. Kitajski lastnik ni dobil dovoljenja centralne banke za kvalificiran delež v Lonu, ker ni pojasnil izvora premoženja, s katerim je želel pridobiti večinsko lastništvo.

Delež v Lonu bi morali sklad in z njim povezane družbe delničarke v Lonu prodati, a se to doslej ni zgodilo. S spletne strani Lona je razvidno, da je Kylin Prime Group v stečaju od maja lani in da se interesenti za nakup njegovega 24,96-odstotnega deleža v Lonu lahko obrnejo na stečajno pisarno v Švici, piše STA.

V stečaju pa je tudi družba Kylin Prime Capital, ki je v lasti Kaija. Na predlog ATVP, ki je ugotovila, da družba na registriranem poslovnem naslovu ni dosegljiva, se je začel postopek izbrisa vpisa iz sodnega registra brez likvidacije, ki se je ustavil. Nato se je na predlog finančne uprave v začetku januarja nad to družbo začel stečajni postopek.

Banka Slovenije v Hranilnici Lon odkrila več kršitev

Banka Slovenije je v tej hranilnici ugotovila več kršitev. Februarja lani se je odredba nanašala na kršitve s področja upravljanja kreditnega tveganja, jeseni predlani se je ugotovitvena odločba nanašala na kršitve s področja notranjega upravljanja. Kaiju je pred tem izrekla globo zaradi pridobitve in imetništva kvalificiranega deleža v kreditni instituciji brez ustreznega dovoljenja, izhaja iz spletne strani centralne banke, poroča STA.

Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc je za Radio Slovenija priznal, da imajo pri Hranilnici Lon “izzive z lastniško strukturo, ki ni urejena”. To namreč po njegovih besedah vpliva tudi na njeno delovanje. “Pri tej instituciji smo v zadnjih letih kar nekaj naporov vložili v to, da bi jo spravili na pot, ki je zakonita in takšna, da je varna za tudi za vlagatelje,” je dejal in dodal, da je namen centralne banke, da se “zavaruje finančna stabilnost, stabilnost posamezne institucije, vedno pa imamo sistem, ki zagotavlja varnost tistih varčevalcev, ki imajo v instituciji manj kot 100.000 evrov”, še piše STA.

V Lonu zagotavljajo, da v minulih letih beležijo stabilno rast prihodkov iz poslovanja. “Lon je kapitalsko in likvidnostno trdna banka, konec leta 2023 je kapitalska ustreznost znašala skoraj 20 odstotkov, likvidnostni količnik je prav tako visoko nad regulatornimi zahtevami,” so zapisali na svoji spletni strani in dodali, da “z ustreznimi kreditnimi pogoji in zavarovanji kreditov dosledno varujejo kreditni portfelj in stabilnost banke”.