Cinkarna Celje po premoru spet z dividendami

Posel Forbes Slovenija 13. februarja, 2024 15.42
featured image

Na izredni skupščini Cinkarne Celje je bila sprejeta dividenda, ki jo je predlagal največji delničar, Slovenski državni holding. Mali delničarji s svojim protipredlogom niso uspeli.

13. februarja, 2024 15.42

Cinkarna Celje bo večino bilančnega dobička iz leta 2022 oziroma dobrih 25 milijonov evrov namenila za izplačilo dividend. Te bodo znašale 3,2 evra bruto na delnico, s čimer je bil na torkovi izredni skupščini potrjen predlog največjega delničarja, SDH.

Uprava in nadzorni svet sta na zadnji skupščini predlagala nižjo dividendo, in sicer 2,77 evra na delnico. S tem bi med delničarje razdelili okrog 21,6 milijona evrov bilančnega dobička za predpreteklo leto, približno 3,6 milijona evrov pa bi ostalo nerazporejenih. Dividende bodo izplačane 23. februarja.

SDH ima v lasti 24,4 odstotka delnic Cinkarne, skupaj z Modro zavarovalnico pa država obvladuje 44,6 odstotka družbe. Na skupščini je bilo prisotnega 52,35 odstotka kapitala z glasovalno pravico, glasovalo pa je 50,6 odstotka osnovnega kapitala. Vsi oddani glasovi so potrdili predlog dividende, sodeč po sporočilu za javnost Cinkarne Celje na portalu Ljubljanske borze.

Po oceni SDH lahko Cinkarna “brez negativnih posledic za svoje poslovanje delničarjem izplača bilančni dobiček v znesku iz nasprotnega predloga, ker je bilo njeno poslovno leto 2022 izjemno uspešno. Poleg tega je družba nezadolžena, njeno finančno stanje pa je dobro in stabilno,” so pri upravitelju državnega premoženja zapisali v svojem predlogu.

Podjetje bilančnega dobička iz 2022 ni izplačalo, da je lahko obdržalo državno pomoč za omilitev posledic energetske krize.

Glavna stavba Cinkarne Celje
Največja delničarja v Cinkarni Celje sta SDH in Modra zavarovalnica s slabimi 45 odstotki (Foto: B. S./N1)

Nasprotovanje malih delničarjev

Pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) so januarja prav tako podali nasproten predlog za izplačilo predlanskih dividend, ki pa ni bil uspešen. Želeli so zamakniti izplačilo dividend za 2022 in jih izplačati skupaj z dividendami za lansko leto. Izredno skupščino za namen delitve predlanskega dobička so tako opisali kot “nepotrebno.”

Kot so dejali, bodo dokončni poslovni rezultati za 2023 kmalu znani, z njimi pa dobiček in predlog dividende. V roku nekaj mesecev bo tako sledila nova skupščina, kjer bodo delničarji znova odločali o višini dividende.

Titanov dioksid
Glavni produkt Cinkarne Celje je pigment titanovega dioksida (Foto: PROFIMEDIA)

“Z izplačilom v enkratnem znesku bi se izognili popolnoma nepotrebnim stroškom dvojnih izplačil dividend, ki še posebej in nesorazmerno bremenijo manjše vlagatelje, teh je v družbi 2.600. Ob vse višjih stroških in nadomestilih, ki jih obračunavajo borzno-posredniške družbe oz. finančni posredniki, lahko v primerih številnih malih delničarjev stroški izplačil dividend predstavljajo pretežni del, pogosto pa kar celoto ‘prejete’ dividende,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Po mnenju VZMD gre za “nadaljevanje arogance državnih odločevalcev do malih vlagateljev.”

Cinkarna Celje je v letu 2022 ustvarila 227 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Čisti dobiček je znašal 43,4 milijona evrov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej.