Pomemben dan, če ste lani zaslužili z najemninami, prodajo delnic …

Novice Forbes Slovenija 28. februarja, 2024 09.51
featured image

Danes je zadnji dan za oddajo napovedi lanskih najemnin, dobičkov in obresti.

28. februarja, 2024 09.51

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo le še danes čas za oddajo napovedi za odmero kapitalskih dobičkov. Danes je tudi zadnji rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti in od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, prijaviti pa je treba tudi prihodke od najemnin, navaja STA.

Napoved za plačilo davka od kapitalskih dobičkov je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Napoved za odmero dohodnine od obresti pa morajo vložiti zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne vloge pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU je lani presegel znesek 1.000 evrov.

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju naše države. Stopnja davka je 25-odstotna in se z vsakimi petimi leti imetništva zniža za pet odstotnih točk.

Dohodki od najemnin

STA še poudarja, da so dohodke iz oddajanja premoženja v najem dolžni rezidenti Slovenije napovedati tako tiste z virom v kot tudi zunaj Slovenije. Nerezidenti morajo prijaviti le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Dohodnina se od prejetih najemnin, zmanjšanih za normirane stroške v višini 10 odstotkov, za leto 2023 obračuna po 25-odstotni stopnji. Leto prej je bil ta davek za deset odstotnih točk nižji. Namesto normiranih stroškov pa lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške.

Napovedi za odmero davka od vseh omenjenih prejemkov je mogoče najbolj enostavno oddati elektronsko preko Fursovega sistema eDavki. Možna je tudi oddaja obrazca v papirni obliki, in sicer osebno ali po pošti na enega od finančnih uradov.