Pobuda: davčna olajšava za podjetja ob investiciji v start upe?

Novice Forbes Slovenija 30. oktobra, 2023 14.25
featured image

Davčna olajšava bi se upoštevala do višine 300.000 evrov.

30. oktobra, 2023 14.25

“Kot davčno olajšavo priznamo podjetjem investicijo do 300.000 evrov v start up. Na tak način bi lahko namreč presegli pomanjkanje rizičnega kapitala v Sloveniji,” je glavno sporočilo posveta o inovacijskem in tehnološkem managementu.

Posvet je potekal na gospodarski zbornici, na njem pa so sodelovali inženirska akademija, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Univerza v Ljubljani in drugi podporniki.

S tem bi lahko presegli pomanjkanje rizičnega kapitala v Sloveniji, so prepričani.

Kot so dejali, bodo pri pobudi vztrajali, da jo država izpelje.

Na posvetu so med drugim pregledali dobre prakse in ideje o inovacijskem in tehnološkem managementu iz Nemčije in model ter izkušnje vpeljevanja inovacijskega in tehnološkega managementa na Češkem.

Po razpravi so sprejeli osem ukrepov, s katerimi bi Slovenija po njihovem mnenju naredila korak naprej na področju inovacijskega in tehnološkega managementa. Poimenovali so jih “Naredimo Slovenijo spet inovativno”, ukrep za davčno olajšavo ob investiciji v start upe pa so izbrali za prioritetnega.