Inflacija oktobra nižja kot septembra

Novice Marko Rabuza 30. oktobra, 2023 12.00
featured image

Stopnja oktobrske letne inflacije se je v primerjavi s septembrom znižala s 7,5 odstotka na 6,9 odstotka.

30. oktobra, 2023 12.00

Statistični urad je objavil oktobrske podatke o letni inflaciji. Letna rast cen življenjskih potrebščin je bila 6,9-odstotna, kar je za 0,6 odstotne točke manj kot septembra. Cene storitev so se v povprečju zvišale za 8,1 odstotka, cene blaga pa za 6,3 odstotka.

Najbolj so stopnjo letne inflacije zvišale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Te so v primerjavi z lanskim oktobrom višje 7,3 odstotka. Letna inflacija se je s tem zvišala za 1,3 odstotne točke.

Sledile so podražitve električne energije (za 24,3 odstotka), te so k inflaciji prispevale 0,8 odstotne točke ter podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 7,1 odstotka) s prispevkom 0,7 odstotne točke, ugotavlja statistični urad.

Vseeno se trendi cen hrane in brezalkoholnih pijač v zadnjih mesecih umirjajo. Avgusta je bila rast cene hrane in brezalkoholnih pijač 10,4 odstotna, septembra pa 9,2 odstotna.

Padel je tudi harmoniziran indeks

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (ta omogoča primerjavo z drugimi državami EU), je bila 6,6-odstotna, kar je za 0,5 odstotne točke manj kot septembra.

Na mesečni ravni so se cene dvignile za 0,3 odstotka, kar je manj kot septembra – takrat so se dvignile za 0,7 odstotka.

Oktobrski podatki za evrsko območje bodo znani v torek. Septembra je bila letna stopnja inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, v članicah EU 4,9-odstotna, kar je manj kot avgusta, ko je bila 5,9-odstotna.