Novi rekordni četrtletni rezultati Krke

Novice Forbes Slovenija 16. maja, 2024 09.37
featured image

Prihodki od prodaje so v primerjavi z lani zrasli za šest odstotkov, čisti dobiček pa za 11 odstotkov.

16. maja, 2024 09.37

Skupina Krka je v prvem četrtletju letos ustvarila 486,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zvišal za 11 odstotkov na 98,8 milijona evrov. Oboje je največ v zgodovini družbe, je sporočil novomeški farmacevt.

“V prvem četrtletju leta 2024 smo ustvarili največjo prodajo in čisti dobiček v Krkini zgodovini. Ohranjamo veliko dobičkonosnost poslovanja pred obrestmi in davki. Krka ustvarja robusten denarni tok iz poslovanja, ki več kot zadošča za nemoteno poravnavo poslovnih obveznosti, naložbe in uresničevanje dolgoročne dividendne politike,” je zapisal predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič.

Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je znašal 138,5 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBIT) 114,2 milijona evrov. Oboje je bilo za pet odstotkov manj kot v lanskem prvem četrtletju.

Družba Krka je prihodke od prodaje povečala za tri odstotke na 458,7 milijona evrov, EBITDA za štiri odstotke na 129,1 milijona evrov, EBIT za sedem odstotkov na 111,6 milijona evrov, čisti dobiček pa za 29 odstotkov na 97,8 milijona evrov.

Največji trg še naprej Rusija

Po prodaji največja regija je bila Vzhodna Evropa, v kateri so prodali za 156,4 milijona evra. V Rusiji, ki je Krkin največji posamični trg, so prodali za 85,3 milijona evra izdelkov, kar je tri odstotke manj kot v enakem lanskem obdobju, v lokalni valuti pa so zabeležili dvomestno rast.

Drugi največji trg je bila Srednja Evropa. Tam so prodali 116,8 milijona evrov izdelkov. Na Poljskem, Krkinem drugem največjem posamičnem trgu, smo prodali za 56,3 milijona evrov izdelkov, kar je 18 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

7,5 evra bruto na delnico

Krka je danes objavila tudi sklic skupščine, ki bo 11. julija. Vodstvo predlaga, da družba od 381,9 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 230,9 milijona evrov oz. 7,50 evra bruto na delnico, kar bi bilo 13,6 odstotka več kot lani, preostanek bilančnega dobička pa polovično za druge rezerve iz dobička in za prenos v naslednje leto.

Predlaga tudi, da delničarji za nov petletni mandat v nadzorni svet kot predstavnico kapitala imenujejo Mojco Osolnik Videmšek.