Telekomu Slovenije dobiček v začetku leta poskočil za polovico

Novice Forbes Slovenija 14. maja, 2024 09.31
featured image

Čisti prihodki od prodaje so se v prvem četrtletju zvišali za štiri odstotke, čisti dobiček pa za 48 odstotkov.

14. maja, 2024 09.31

Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 169,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, čistega dobička pa je bilo 12,1 milijona evrov.

Kot so danes sporočili iz Telekoma Slovenije, potem ko se je s četrtletnim poslovanjem v ponedeljek seznanil nadzorni svet, se je dobiček iz poslovanja v začetku leta okrepil za 31 odstotkov na 18,3 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) pa za 10 odstotkov na 59,7 milijona evrov. EBITDA marža na ravni skupine predstavlja 35,3-odstotni delež v prihodkih od prodaje, poročilo povzema STA.

Prihodki od prodaje so se, kot omenjeno, med drugim povečali zaradi večjega števila uporabnikov. Konec marca je imela skupina skupno za pet odstotkov oz. za 83.991 več mobilnih maloprodajnih uporabnikov kot v enakem obdobju lani in za dva odstotka več fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov.

Prihodki so bili višji tudi zaradi dobre prodaje IT-blaga in storitev, povečali so se tudi prihodki finančnih storitev, eZdravja, zavarovanj in prihodki na veleprodajnem trgu.

Matična družba Telekom Slovenije je v prvih treh mesecih ustvarila 148,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je tri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani (poslovni prihodki skupine so medtem nanesli dobrih 170 milijonov evrov). Dobiček iz poslovanja se je okrepil za 27 odstotkov, EBITDA za osem odstotkov, čisti dobiček pa za 54 odstotkov na 7,9 milijona evrov.

Boljše tudi Ipko

Tudi kosovska hčerinska družba Ipko je na začetku leta izboljšala rezultat. Poslovni prihodki so bili višji za 11 odstotkov, EBITDA za 15 odstotkov, dobiček iz poslovanja za 35 odstotkov, čisti dobiček pa za 64 odstotkov, znašal je 5,6 milijona evrov, še povzema STA.

Skupina Telekom Slovenije je konec marca zaposlovala 3269 ljudi, 2065 jih je zaposlenih v matični družbi, ki jo vodi Boštjan Košak.

Skupščina 17. julija

Telekom Slovenije je danes ob objavi poslovnih rezultatov za prvo četrtletje sklical tudi skupščino družbe, ki bo 17. junija. Na njej bodo med drugim odločali o uporabi lanskega bilančnega dobička v višini 66,5 milijona evrov. Po predlogu uprave bodo del bilančnega dobička v višini 40,3 milijona evrov namenili za izplačilo dividend, preostanek pa razporedili v druge rezerve oz. prenesli.

Delničarji – država ima neposredno v lasti 62,54-odstotni delež, Kapitalska družba 5,59-odstotni, Slovenski državni holding 4,25-odstotnega – bodo na junijski skupščini imenovali tudi člana nadzornega sveta. Za ta položaj je predlagan dosedanji nadzornik Aleksander Igličar, ki bo ob imenovanju nov mandat nastopil januarja prihodnje leto.