Omrežnine: Gospodarstveniki spet opozorili na močno podražitev z novim sistemom

Posel Forbes Slovenija 13. maja, 2024 12.04
featured image

Nov sistem omrežnin še naprej razburja. Gospodarska zbornica opozarja, da se bo skupni strošek omrežnine z novim sistemom povečal za dva do štirikrat.

13. maja, 2024 12.04

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so se odzvali na pismo direktorice Agencije RS za energijo Duške Godina. Ta je konec aprila ministru za okolje, podnebje in energijo Bojanu Kumru poslala dopis, v katerem je pojasnila, zakaj ne želi privoliti v dvoletni zamik novega sistema obračunavanja omrežnine.

Med drugim je zapisala, da bi zamik pomenil, da bi “še dalje vzdrževali nepravično stanje in s povečanjem potrebnih prihodkov iz omrežnine še dodatno bolj obremenili odjemalce, ki že zdaj plačujejo preveč”. Med temi pa “so zagotovo tudi številna energetsko revna gospodinjstva”.

V GZS na drugi strani sporočajo, da so opravili analizo novega sistema in da so z rezultati seznanili tako agencijo kot svet agencije, ki ima zadnjo besedo za sprejetje novega sistema.

Po njihovem mnenju je ključni problem, “da reforma ni upoštevala specifičnosti slovenskega gospodarskega in energetskega konteksta v Sloveniji in ne temelji na ekonomskih analizah in oceni makroekonomskih vplivov reforme”. In da je bil akt o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektro operaterjev objavljen šele 24. novembra in je bila šele takrat podana osnova za izračun.

“Akt je sam po sebi zelo kompleksen dokument in po naši oceni ni razumljiv povprečnemu uporabniku distribucijskega in širše elektroenergetskega sistema, zato je bila javna obravnava že v izhodišču zelo otežena,” so prepričani na zbornici.

Kaj je pokazala analiza 60 podjetij

V svoji analizi, v katero so vključili 60 podjetij, so ugotovili, da bo skupni strošek omrežnine v skupinah 2,3 in 4 (srednja in visoka napetost) povečal za dvakrat do štirikrat.

“To na konkretnem primeru srednje velike livarne pomeni, da se bo skupni strošek omrežnine s 170.000 evrov na letni ravni povečal na 760.000 evrov. Do zelo primerljivih rezultatov so prišla nekatera elektro podjetja oziroma dobavitelji električne energije, ki so izračune na željo svojih odjemalcev pripravili zanje. Prav tako je do podobnih rezultatov prišel elektro inštitut, na katerega so se obrnila nekatera podjetja,” so prepričani.

“Odločitev ne temelji na predvidevanjih”

Rezultate so poslali tudi ministrstvu in agenciji, vendar po njihovih besedah dialog z agencijo ni bil mogoč, medtem ko je ministrstvo pokazalo pripravljenost prisluhniti njihovim ugotovitvam.

“Odločitev ministrstva tako ne temelji na predvidevanjih gospodarskih zbornic in združenj, ampak na ugotovitvah, do katerih je prišlo tudi ministrstvo po soočenju z rezultati analize GZS in lastnih izračunih,” so na zbornici dodali, zakaj se je tudi ministrstvo zavzemalo za dvoletno prestavitev novega obračunavanja omrežnine.

V GZS menijo, da reforma dejansko ne zagotavlja optimizacije distribucijskega sistema in prilagoditve odjema in da so z rezultati analize pokazali na anomalije.