Furs bo praznoval desetletnico

Novice Forbes Slovenija 11. maja, 2024 19.53
featured image

Finančna uprava letos praznuje deset let.

11. maja, 2024 19.53

Finančna uprava (Furs) je pred desetimi leti nastala z združitvijo takratne davčne in carinske uprave. Vlada se je Furs odločila ustanoviti po ukinitvi carinskega nadzora na meji med Slovenijo in Hrvaško, potem ko je južna soseda sredi leta 2013 vstopila v EU. Takrat so se na carinski upravi sprostili kadrovski viri, po drugi strani pa so na davčni upravi že dlje časa opozarjali na pomanjkanje inšpektorjev. Obe upravi sta pred tem že večkrat sodelovali tudi na terenu.

Uradno so združitev davčne in carinske uprave v finančno upravo, ki je organ v sestavi ministrstva za finance, izvedli 1. avgusta 2014. Njena temeljna naloga je še danes pobiranje obveznih dajatev, med drugim pa skrbi tudi za boj proti zaposlovanju in delu na črno, davčnim utajam, tihotapstvu ter carinskim in trošarinskim nepravilnostim.

Ob združitvi je vodenje Fursa kot vršilka dolžnosti generalne direktorice prevzela dotedanja generalna direktorica davčne uprave Jana Ahčin, ki ga je nato vodila še poln petletni mandat. Sledilo je več menjav, današnjemu generalnemu direktorju Petru Grumu se petletni mandat izteče decembra 2027.

Kot so ob skorajšnji obletnici na Fursu zapisali na svojih spletnih straneh, so danes tehnološko moderen državni organ, ki s pobiranjem davkov, prispevkov za socialno varnost, carin, trošarin in drugih dajatev skrbi za javnofinančno stabilnost v Sloveniji. S svojimi pristojnostmi na področju celotne Slovenije zagotavljajo družbi in posameznikom varnost in zaščito, hkrati poskušajo zavezancem čim bolj olajšati njihovo izpolnjevanje zakonskih obveznosti in uveljavljanje njihovih pravic, so dodali.

V letu 2023 je Furs pobral 22,5 milijarde evrov prihodkov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Primerjalno gledano so več denarja prejele vse štiri blagajne javnega financiranja, tako proračun države kot pokojninska in zdravstvena blagajna ter občine. Prav tako je pobral več vseh vrednostno pomembnejših vrst dajatev, izjema je le davek od dohodkov pravnih oseb.