Ministrstvo za gospodarstvo in SID banka pripravila nov 100-milijonski posojilni sklad

Novice Forbes Slovenija 23. oktobra, 2023 11.57 > 23. oktobra, 2023 11.58
featured image

SID banka je skupaj z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport vzpostavila nov posojilni sklad v višini sto milijonov evrov. Namenjen bo podjetjem, ki imajo neposredne ali posredne posledice zaradi agresije Rusije proti Ukrajini.

23. oktobra, 2023 11.57 > 23. oktobra, 2023 11.58

Posojilni sklad v višini 100 milijonov evrov je namenjen financiranju tehnološkega razvoja in drugih investicij ali pa financiranju likvidnosti (obratnih sredstev) v podjetjih, prizadetih zaradi ukrajinske in energetske krize.

Gre za skupni ukrep ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in SID banke. Ministrstvo je zagotovilo 25 milijonov evrov, SID banka pa 75 milijonov evrov.

Iz ministrstva so sporočili, da je slovenskemu gospodarstvu iz tega sklada za reševanje likvidnosti, podporo investicijam zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ponovno na voljo ugodno financiranje po Programu ORMG2.

Cilj je ohranjanje in krepiti konkurenčnost

Cilj programa je prizadetim podjetjem olajšati in poceniti dostop do dolžniškega financiranja ter s tem olajšati poslovanje, ohranjati in krepiti konkurenčnost ter omogočiti nadaljnji razvoj.

Krediti končnim prejemnikom nudijo ugodnosti z vidika ročnosti, zavarovanj, moratorijev in obrestnih mer, ki so praviloma nižje od tržnih. Posojila se odobravajo po pravilih državnih oziroma “de minimis” pomoči.

Program omogoča gospodarskim družbam, zadrugam in samostojnim podjetnikom posojila od 100.000 evrov naprej, financira se do 85 odstotkov vrednosti naložbe oziroma upravičenih stroškov.

Ročnost kreditov znaša najmanj dve leti, maksimalna možna ročnost kredita za naložbe pa znaša 15 let ter za obratna sredstva največ osem let. Znesek kredita mora biti skladen s pogoji, kot jih določa naložbena strategija.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je poudaril pomen sodelovanja s SID banko (Foto: Žiga Živulović Jr./BOBO)

Minister: Cena zadolževanja je trenutno draga

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je poudaril pomen sodelovanja med ministrstvom in SID banka, še posebej v času napovedi ohlajanja gospodarstva na nekaterih ključnih partnerskih izvoznih trgih.

Cena zadolževanja je zaradi visokih obrestnih mer trgu v tem času praviloma draga, razmere pa so deloma nepredvidljive.

Matjaž Han, minister za gospodarstvo

To je nastopilo zaradi več obsežnih kriz (COVID-19, energetska ali ukrajinska kriza, prekinitev dobavnih verig) in po letošnjih katastrofalnih poplavah. Sodelovanje med obema institucijama je še posebej potrebno tudi zaradi hkratnih potreb po intenzivni preobrazbi in krepitvi dodane vrednosti gospodarstva.

“Podjetja, še posebej mala in srednja, imajo v teh časih izziv pridobiti ugodne kredite po tržnih pogojih. Cena zadolževanja je zaradi visokih obrestnih mer trgu v tem času praviloma draga, razmere pa so deloma nepredvidljive. Za ohranjanje konkurenčnosti je ključno, da skupaj s SID banko v kriznih razmerah za gospodarstvo zagotavljamo dostopna in ugodna likvidnostna in investicijska sredstva,” je dejal Han.

V praksi to pomeni, da lahko podprejo bolj tvegane posle, omogočijo nižjo obrestno mero, daljšo ročnost ali moratorije na odplačilo glavnice, je še dodal Han.

Minister je še poudaril, da je bilo veliko podjetij, ki so bila prizadeta z energetsko ali ukrajinsko krizo hkrati tudi prizadeta v poplavah, zato bo nov ukrep posredno pomagal tudi pri odpravljanju posledic poplav.