Marca na dražbi petinski delež družbe Aerodrom Slovenj Gradec

Novice Forbes Slovenija 10. februarja, 2024 10.01 > 10. februarja, 2024 10.04
featured image

Dražitelji se bodo marca lahko potegovali za petinski delež v družbi Aerodrom Slovenj Gradec.

10. februarja, 2024 10.01 > 10. februarja, 2024 10.04

Marca bo v okviru stečaja družbe Prevent Global na dražbi mogoče kupiti 21,6-odstotni delež v družbi Aerodrom Slovenj Gradec. Kot piše na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), so izklicno ceno postavili pri nekaj manj kot 350.000 evrih.

Stečajni upravitelj družbe Prevent Global Marko Bandelj v zadnjem rednem poročilu po pisanu STA navaja, da je bil zaradi izstopa družbenika Aviofun sprejet sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, posledično pa so se spremenili poslovni deleži družbenikov, ki so bili vpisani v sodni register.

Preostali delež podjetja Aerodrom Slovenj Gradec je v večinski lasti podjetja Eurocity Janka Zakeršnika, manj kot en odstotek ima v lasti trgovsko podjetje Konik.

Kot poroča STA, podjetje Aerodrom Slovenj Gradec nima zaposlenih, njegov prokurist je Janko Zakeršnik, direktor pa od leta 2021 Franc Kadiš. V letu 2022 je imelo po podatkih z Ajpesa nekaj manj kot 53.200 evrov prihodkov, leto pa sklenilo z izgubo v višini 120.000 evrov. Bilančna izguba je konec leta 2022 znašala nekaj manj kot 3,3 milijona evrov, kažejo podatki, objavljeni na Ajpesu.

Kot je novembra lani poročal časnik Večer, skuša Zakeršnik Aerodrom Slovenj Gradec že dlje časa prodati, tako z objavami na domačem kot tujem trgu, in sicer po ceni osem milijonov evrov. Sodni spor glede lastništva dela zemljišč, med drugim tudi vzletno-pristajalne steze, je trajal več let, dobil pa ga je Koroški aeroklub Slovenj Gradec. Ta je tako lastnik okoli tretjine piste, je poročal Večer.

Helikopterji s pomočjo vzletajo z letališča v Slovenj Gradcu
Foto: Slovenska vojska/X

Slovenjgraško letališče je sicer pomembno vlogo odigralo takoj po avgustovskih poplavah. Na letališču so namreč pristajali in vzletali helikopterji, ki so po zraku oskrbovali prizadeto Zgornjo Mežiško dolino. Po podatkih Prostovoljnega gasilskega društva Golavabuka, ki je nudilo logistično pomoč, so domači in tuji helikopterji v 11 dneh z letališča prepeljali več kot 175 ton hrane, pijače, zdravil, opreme in gradbenih strojev.