Ljubljanska občina prodaja zemljišča: kaj lahko kupite in kakšne so cene

Nepremičnine Marko Rabuza 11. februarja, 2024 17.46
featured image

Mestna občina Ljubljana zbira ponudbe za prodajo sedmih zemljišč v Ekonomsko-poslovni coni Zalog, ki skupaj obsegajo 27.000 kvadratnih metrov. Katera zemljišča še prodaja občina?

11. februarja, 2024 17.46

Poslovna cona leži na vzhodnem delu Ljubljane, med Agrokombinatsko cesto in Hladilniško potjo.

Na voljo je pet stavbnih zemljišč, dve pa v naravi predstavljata možno dostopno cesto. Zemljišča so velika od 2.780 kvadratnih metrov pa do 6.986 kvadratnih metrov, občina pa bo ponudbe zbirala do 1. marca.

Izhodiščne cene se bodo gibale med 200 in 210 evri za kvadratni meter zemljišča. Najcenejše zemljišče ima izhodiščno ceno pri 702.000 evrih, najdražje pa ima postavljeno ceno pri 1,4 milijona evrov.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, na območju pa so dovoljene vse dejavnost razen predelovalne. Prihodnji kupci bodo lahko zgradili tehnološki park oziroma industrijske stavbe s skladišči in stavbe za storitvene dejavnosti.

Interesenti se lahko odločijo za nakup enega ali več zemljišč, lahko pride tudi do skupnih nastopov, navajajo na občini.

Območje opremila občina

Po besedah vodje mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maje Žitnik je območje dobro povezano z ljubljansko obvoznico, z dokončanjem dela Industrijske ceste pa bo povezano tudi z Zaloško cesto.

Območje je popolnoma komunalno in infrastrukturno opremljeno, mestna občina ga je opremila v okviru evropsko sofinanciranega projekta, ki se je zaključil lani. Kot je povedala direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije Lilijana Madjar, je bil projekt, ki je bil tudi del dogovora za razvoj regije, vreden 5,9 milijona evrov, od tega je 3,4 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Objekte morajo zgraditi do konca leta 2026

Investitorji bodo obvezani k izgradnji objektov do 30. junija 2026, do konca istega leta pa bo moral začeti poslovati.

Med pogoji je obveza, da kupec najmanj dve leti po zaključku investicije oziroma najmanj do 28. februarja leta 2029 ne bo opustil ali premestil proizvodnje oziroma spremenil lastništva nad nepremičnino. V nasprotnem primeru lahko občina med drugim unovči bančno garancijo in podjetju naloži kazni v višini 10 odstotkov kupnine.

Na občini so prepričani, da bo nova poslovna cona pripomogla k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni ravni ter ponudila pogoje za graditev podjetniške skupnosti in zaposlovanje v podjetjih na območju investicije.

Rudnik zemljišče
Ljubljanska občina prodaja tudi izredno veliko zemljišče na Rudniku (Foto: Mol)

Občina prodaja še nekaj drugih zemljišč

Občina sicer na svoji spletni strani prodaja še tri zemljišča. Eno od njih je povsem blizu EPC v Zalogu. Za nekaj manj kot 2.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, kjer se lahko gradijo eno in dvostanovanjski objekti, pričakujejo 398.800 evrov brez DDV.

Mol ob tem prodaja še zemljišče ob gasilskem domu v Mednem, kjer za 744 kvadratnih metrov zemljišča želijo 130.944 evrov brez DDV.

Najdražje je sicer zemljišče v nakupovalnem središču na Rudniku, kjer je po trenutnem zazidalnem načrtu možna gradnja nakupovalnih centrov, sejmišča, zabaviščnih parkov ali prireditvenega prostora. Občina za nekaj več kot 23.000 kvadratih metrov pričakuje slabih 9,5 milijona evrov brez DDV.