Bodo pozidali še eno zadnjih prostih parcel v središču Ljubljane?

Nepremičnine Marko Rabuza 6. januarja, 2024 05.50
featured image

Na več let praznem zemljišču ob Aškerčevi in Rimski cesti potekajo arheološka izkopavanja, v prihodnosti pa se bo tam verjetno gradilo.

6. januarja, 2024 05.50

V središču Ljubljane ob Aškerčevi cesti je že več desetletij prazno zemljišče, do katerega je možen dostop tudi z Rimske ceste. V zadnjih letih se na parceli ni veliko dogajalo in jo je prerasla trava, pred tem pa je bila v središču zgodbe z neuspelim peščenim parkiriščem.

Novembra so parcelo zavzeli arheologi in začeli z izkopavanjem, kar bo po besedah lastnika zemljišča, družbe Vila projekt, trajalo še do marca.

“Na podlagi izkopavanj bomo ugotovili, kakšne so sploh možnosti pozidave. Potem pa si bomo vzeli približno pol leta časa za razmislek in preigravanje idejnih rešitev,” odgovarja eden od dveh direktorjev družbe Matjaž Zupan. Pričakuje, da bodo imeli idejno rešitev do jeseni.

Družba Vila projekt je lastnica nekaj več kot 1.300 kvadratnih metrov zemljišča postala lansko jesen, ko ga je odkupila od podjetja Janez, ki se ukvarja z upravljanjem parkirišč in jih ima več po prestolnici.

Pred šestimi leti želeli narediti parkirišče

Parkirna mesta so leta 2018 želeli urediti tudi na parceli ob Aškerčevi, v neposredni bližini fakultet in so že začeli pripravljalna dela.

Izselili so vrtičkarje, ki so obdelovali zemljo, posekali del žive meje in postavili količke ter ogradili območje. Vendar so nato dela ustavili, saj niso dobili soglasja občine za priključitev na cesto. Prav tako so na občini zavrnili njihovo pobudo za spremembo namembnosti iz parka v centralne dejavnosti.

Po šestih letih so se očitno odločili, da bodo zemljišče, ki je po odhodu vrtičkarjev samevalo, prodali.

Aškerčeva cesta parcela
Trenutno so na delu arheologi (Foto: Egon Parteli/N1)

Kaj bi lahko zgradili

Namenska raba zemljišča ob Rimski cesti je zdaj drugačna in omogoča tudi gradnjo stanovanj, poslovnih, trgovskih, gostinskih in drugih prostorov, vendar le v pasu ob Aškerčevi in Rimski cesti, na sredini in ob eni stranici pa je še vedno opredeljen park.

Kot izhaja iz javnega informacijskega sistema prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana, je treba “zunanjo ureditev zasnovati na osnovi predhodnih arheoloških raziskav”, v primeru izrednih odkritij pa je treba arheološke najdbe predstaviti na najdišču. V tem osrednjem delu prav tako ni dovoljena gradnja podzemnih etaž.

Morebitna novogradnja ob Rimski cesti mora biti po višini poravnana s sosednjo stavbo na Trgu mladinskih delovnih brigad 2, ki se trenutno zaključuje s slepo fasado. Na drugi strani parcele se mora morebitna novogradnja poravnati z višino sosednjega objekta na Aškerčevi cesti 18.

Namenska raba prostora Aškerčeva
Z rdečo barvo je označeno območje, kjer je možna gradnja, z zelo pa park (Foto: Urbiinfo)