Po aferi Marinblu: Levica bi razlastila hude kršitelje delavskih pravic

Posel Andreja Lončar 11. aprila, 2024 11.09
featured image

Poslanec Levice Milan Jakopovič je na vlado poslal pobudo sprememb zakonodaje, ki bodo po mnenju koalicijske stranke preprečile ponovitev primera Marinblu.

11. aprila, 2024 11.09

Poleti 2022 so na dan prišle zgodbe o hudih kršitvah delavskih pravic in higienskih pomanjkljivostih v podjetju Marinblu v lasti zakoncev Borisa in Rozane Šuštar.

Podjetje je pozneje zaradi številnih odpovedi naročil zašlo v finančne težave in v prisilno poravnavo, v kateri so upniki potrdili odpis 85 odstotkov dolga. Zakonca Šuštar sta se morala odpovedati lastništvu, ki je prišlo v roke enega od upnikov – podjetja Algoja.

A pred kratkim sta zakonca znova postala lastnika Marinbluja, tokrat prek podjetja Delmar iz Izole. Po poročanju Financ sta stara nova lastnika za delež v podjetju plačala 174.592 evrov.

Levica: Gre za zlorabe zakonodaje

“Opozarjamo, da je v tem primeru prišlo do zlorabe zakonodaje,” so danes sporočili iz koalicijske Levice.

“Država mora zagotoviti, da se kršenje temeljnih pravic delavcev ustrezno sankcionira, da se prepreči socialni dumping in nelojalna konkurenca. In to na način, da se osebam, ki namenoma in konsistentno hudo kršijo zakonodajo, prepove nadaljnje okoriščanje na podlagi lastninske pravice v podjetjih, ki jih vodijo,” menijo v stranki.

Njihov poslanec Milan Jakopovič je tako na vlado naslovil pobudo, da pripravi predloge sprememb zakonodaje, ki bodo:

  • preprečile, da so lahko lastniki podjetij osebe, ki so hudi ali ponavljajoči se kršilci delavskih pravic,
  • omogočile razlastitev lastnika podjetja, ki huje ali ponavljajoče se krši delavske pravice, in preoblikovanje takega podjetja v delavsko zadrugo,
  • uvedle osebno odškodninsko odgovornost lastnikov podjetij v primeru stečaja ali prisilne poravnave, če so ta podjetja hujši ali ponavljajoči se kršitelji delavskih pravic.

“Primer Marinblu je pokazal, da je treba spremeniti stečajno zakonodajo in zaščititi delavce, ki so jim kršene temeljne delavske pravice. Zato pozivamo vlado, da čim prej ukrepa in uvede za kršitelje tudi lastninsko odgovornost,” je v pisni izjavi navedel poslanec.

Natančnejših imen zakonov in predlogov sprememb členov ni navedel.

Zastoj na sodišču

Nepravilnosti v Marinbluju je leta 2022 ugotovilo več inšpekcij, kot rečeno, je sledila odpoved naročil in finančne težave ter na koncu prisilna poravnava podjetja.

Delavska svetovalnica Gorana Lukića, ki je pomagala dogajanje razkriti, je zoper podjetje vložila kazensko ovadbo. Okrožno državno tožilstvo v Kopru je konec leta 2022 na okrožno sodišče v Kopru vložilo obtožnico zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponareditve ali uničenja poslovnih listin. A nedavno so na sodišču za STA pojasnili, da je zadeva v ugovornem postopku.

Poslanec Jakopovič je v pobudi vladi zapisal, da “sodni postopek glede kršenja pravic delavcev po dveh letih še vedno ni dokončan zaradi zavlačevanja postopka lastnikov”.