Največja slovenska banka letos povečala dobiček za skoraj petino

featured image

Skupina NLB je v prvem četrtletju ustvarila 17 odstotkov več čistega dobička kot v enakem obdobju lani. Zabeležili so tudi nekoliko več posojil in manj depozitov.

8. maja, 2024 18.09

Bančna skupina NLB je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 140 milijonov evrov čistega dobička, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, je razvidno iz poročila, objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze Seonet. Pri tem je matična družba ustvarila 93,9 milijona evrov čistega dobička.

Je pa čisti dobiček v prvem četrtletju v primerjavi s kvartalom prej nižji, v zadnjem lanskem trimesečju je namreč znašal 163,8 milijona evrov.

Čisti obrestni prihodki skupine NLB so se povišali za 30 odstotkov glede na enako obdobje lani in so ostali enaki kot prejšnje četrtletje. Medtem so se čisti neobrestni prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za zgolj pet odstotkov, glede na prejšnje četrtletje za devet odstotkov.

Neto obrestna marža se je v primerjavi s prvim lanskim četrtletjem povečala za 0,59 odstotne točke na 3,73 odstotka.

Več posojil in manj depozitov

Povečanje bruto posojil za 133,5 milijona evrov (na 14,2 milijarde evrov) glede na konec leta 2023 gre v veliki meri pripisati povečanju bruto kreditov prebivalstvu (159,5 milijona evrov oziroma dva odstotka od začetka leta). Letna rast bruto kreditov prebivalstva je bila 742,1 milijona evrov, od česar je bilo 544,1 milijona evrov oziroma osem odstotkov povišanje na račun prebivalstva, piše v četrtletnem poročilu.

Medtem je bilo neto posojil za 13,86 milijarde evrov, kar je le malenkost več kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo za 13,73 milijarde evrov.

Na drugi strani se je zmanjšala vsota depozitov, in sicer za 261,2 milijona evrov glede na konec leta 2023. Kot pojasnjujejo v banki, predvsem na račun zmanjšanja stanja depozitov gospodarstva, medtem ko se je rast depozitov prebivalstva nadaljevala. Tako je bilo ob četrtletju za 20,47 milijarde depozitov, četrtletje prej pa 20,73 milijarde evrov.

Delnica letos pridobila tretjino

Dobri poslovni rezultati največje bančne skupine pri nas se odražajo tudi na vrednosti delnice. Ta se je letos povečala za okoli 31 odstotkov. Tečaj delnice NLB je 3. januarja letos znašal 84,8 evra, ob koncu današnjega trgovalnega dne pa 111 evrov.

Izboljšanje letošnje napovedi

V prvih mesecih leta so se pričakovanja glede obrestnih mer bistveno spremenila, po novem so pričakovanja glede rednih prihodkov v 2024 približno 100 milijonov višja od prejšnjih, kar pomeni, da naj bi redni prihodki znašali okoli 1,2 milijarde evrov.

Ambicije glede dividend in pričakovanja glede preostalih ključnih kazalnikov uspešnosti bo NLB predstavila z novo strategijo za leto 2030 na jutrišnjih Dnevih vlagateljev. Vodstvo banke je že pred časom predlagalo dividendo za lani v višini 11 evrov bruto na delnico.

Ob tem dodajmo, da NLB s 1. julijem draži nekatere storitve. Osnovni paket bo dražji za 60 centov. Po novem bo stal 5,99 evra. Za 1,20 evra se bo podražil tudi paket Premium. Nova cena bo 15,40 evra. Največja banka v Sloveniji viša tudi vodenje Osebnega računa. Nadomestilo se bo z 2,89 evra zvišalo na 3,39 evra.