Prihaja odmera davka od najemnin, obresti in kapitalskih dobičkov

Novice Forbes Slovenija 3. maja, 2024 13.35 > 3. maja, 2024 13.38
featured image

Finančna uprava RS (Furs) je začela odpošiljati odločbe o odmeri davka od najemnin, obresti in kapitalskih dobičkov. Izdali so približno osemdeset odstotkov odločb.

3. maja, 2024 13.35 > 3. maja, 2024 13.38

Finančna uprava RS (Furs) v teh dneh odpošilja odločbe o odmeri davka od najemnin, obresti in kapitalskih dobičkov. Kot poroča STA, je doslej na podlagi vloženih napovedi izdala približno 80 odstotkov odločb, skupni znesek odmerjenega davka znaša 47 milijonov evrov. Naslednja tranša je predvidena sredi junija.

Odmerne odločbe v teh dneh pošiljajo zavezancem, ki so za leto 2023 napovedali dohodke iz oddajanja premoženja v najem, obresti, obresti na depozite pri bankah in hranilnicah s sedežem v Sloveniji in EU, dividende ter dohodke od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijske kupone, so sporočili iz Fursa.

Zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, bodo odločbe prejeli v sistem eDavki, preostali pa v papirnati obliki po pošti. Ob tem na Fursu opozarjajo na pritožbeni rok, ki je 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem uradu, ki je odločbo izdal.

Kolikšni so zneski odmerjene dohodnine

Napoved za odmero dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov, je po pisanju STA vložilo 17.844 zavezancev. Od tega je Furs v prvi tranši izdal 15.487 odločb, obvestil oziroma sklepov. Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 6,5 milijona evrov.

Za odmero dohodnine od drugih obresti je bilo vloženih 2.690 napovedi. V prvi tranši je Furs izdal 2.374 odločb, obvestil oz. sklepov v skupnem znesku odmerjene dohodnine 1,3 milijona evrov.

Za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in v EU, so na Fursu prejeli 8.038 napovedi, od tega so jih doslej obdelali 7.564. Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 3,9 milijona evrov.

Napovedi za odmero dohodnine od dividend je vložilo 6.919 zavezancev, od teh je v prvo tranšo vključenih 5.068. Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 7,6 milijona evrov.

Za odmero davka od dohodkov od oddajanja premoženja v najem za leto 2023 je Furs prejel 38.744 napovedi. Za zdaj jih je obdelal 33.553, skupni znesek odmerjene dohodnine znaša nekaj manj kot 27,7 milijona evrov.

Aplikacija eDavki na mobilnem telefonu
Zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, bodo odločbe prejeli v sistem eDavki, preostali pa v papirnati obliki po pošti. (Foto: Finančna uprava)

Opomba Fursa

Na Fursu so spomnili še, da je bil s 1. januarjem 2024 na finančnem uradu Ljubljana vzpostavljen kompetenčni center za odmero dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov.

Za vse zavezance je zato odločbe o odmeri dohodnine za te vrste dobička izdal samo finančni urad Ljubljana. Vlaganje pritožb je možno kot do sedaj, in sicer elektronsko prek eDavkov, po pošti ali osebno na finančnem uradu.