Raziskava OECD: slovenska plača lani še bolj obdavčena

Novice Forbes Slovenija 25. aprila, 2024 13.09
featured image

Slovenija se je uvrstila na sedmo mesto med državami OECD po višini lanske obremenitve stroškov dela. Prvo mesto je zasedla Belgija.

25. aprila, 2024 13.09

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je objavila raziskavo o davčnem primežu v državah članicah. Poročilo z naslovom Taxing Wages (Obdavčevanje plač) je pokazalo, da prispevki in dohodnina predstavljajo 34,8 odstotka povprečnega mesečnega bruto zaslužka na ravni OECD.

Davčni primež je delež prispevkov delodajalca in zaposlenega ter dohodnine v povprečni bruto plači. V Sloveniji je bil davčni primež v 2023 precej višji od povprečja držav članic. Za posameznika brez otrok in s povprečno plačo je znašal 43,3 odstotka, kar nas uvršča na sedmo mesto.

Največji davčni primež ima Belgija, kjer prispevki in dohodnina pomenijo 52,7 odstotka povprečne bruto plače za zaposlenega brez otrok. Sledijo Nemčija, Avstrija, Francija, Italija in Finska.

Med evropskimi državami je bil davčni primež lani najnižji v Švici. Znašal je 23,5 odstotka, kar je dobra polovica slovenske obremenitve. Med vsemi državami OECD pa je imela najnižji davčni primež Kolumbija, kjer je za samskega zaposlenega s povprečno plačo in brez otrok obremenitev dela nična.

Visoki prispevki

Slovenski delavec domov odnese manjši delež bruto plače kot povprečni delavec v državah OECD. Povprečje namreč znaša 75,1 odstotka, v Sloveniji pa je delež 65,8-odstoten za zaposlenega s povprečno plačo in brez otrok.

Slovenski delavec obenem namenja več od povprečja za prispevke. Prispevki delavca v stroških dela so namreč lani v Sloveniji znašali 19 odstotkov, prispevki delodajalca 13,9 odstotka, dohodnina pa 10,4 odstotka. Po deležu stroškov dela se uvrščamo na drugo mesto med državami OECD, za Litvo, ki je pred petimi leti z davčno reformo zvišala prispevke delavca na 19,2 odstotka.

Povprečje delavčevih prispekov OECD znaša 8,1 odstotka.