Potrošniki najbolje razpoloženi v zadnjem letu, a pod dolgoletnim povprečjem

Novice Marko Rabuza 23. januarja, 2024 11.45
featured image

Zaupanje potrošnikov je bilo januarja na višji ravni kot v katerem koli mesecu prejšnjega leta, še vedno pa je bilo pod dolgoletnim povprečjem.

23. januarja, 2024 11.45

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v primerjavi s prejšnjim mesecem izboljšal za tri odstotne točke. Njegova vrednost je bila višja kot v katerem koli lanskem mesecu, še vedno pa je bila za pet odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja, je sporočil statistični urad.

Izboljšale so se vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede gospodarskih razmer v državi vsaka za štiri odstotne točke, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu in pričakovanja glede večjih nakupov pa vsaka za triodstotne točke.

Izboljšanje tudi na letni ravni

V primerjavi s prejšnjim januarjem je bila vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov višja za osem odstotnih točk, za pet odstotnih točk je bila tudi nad povprečjem prejšnjega leta.

Tudi na letni ravni so se izboljšale vse štiri komponente: pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu za osem odstotnih točk, glede večjih nakupov prav tako za osem odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za sedem odstotnih točk in pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi za šest odstotnih točk.

Pričakovanja glede obnove stanovanja narasla

V primerjavi z oktobrom 2023 so se izboljšala pričakovanja potrošnikov glede izboljšav v stanovanju (za tri odstotne točke), poslabšala pa so se pričakovanja glede nakupa avtomobila (za štiri odstotne točke). Pričakovanja, povezana z nakupom ali gradnjo stanovanja, so ostala na isti ravni.