Petrol SDH-ju posredoval dodatna pojasnila glede lanske menjave uprave

Novice Forbes Slovenija 12. januarja, 2024 20.56
featured image

Nadzorni svet Petrola je SDH-ju posredoval dodatna pojasnila, ki jih je želel glede lanske menjave uprave družbe.

12. januarja, 2024 20.56

Nadzorni svet Petrola je Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) posredoval dodatna pojasnila glede sprememb v upravi družbe, do katerih je prišlo lani. Tako kot že v decembrskem odgovoru je, kot edino finančno posledico navedel odpravnino za dotedanjo predsednico uprave Nado Drobne Popovič, poroča STA. Delovno razmerje ji je prenehalo 4. januarja.

SDH je od nadzornikov Petrola med drugim želel pojasnila, kaj so bili razlogi za julijsko predčasno prenehanje mandata oz. odstop člana uprave Jožeta Bajuka ter sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednice uprave Drobne Popović novembra. Decembra je nato upravo Petrola zapustil še Matija Bitenc. Nadzorni svet Petrola je odgovore holdingu zapisal v sporočilo, objavljeno 20. decembra lani.

Danes so nadzorniki na spletnih straneh Ljubljanske borze objavili še dopolnitev odgovora. Bitencu je delovno razmerje tako kot Drobne Popović prenehalo 4. januarja, so zapisali.

Ponovili so, da je mandat dveh članov uprave prenehal s podajo njune odstopne izjave, predsednice uprave pa sporazumno na njeno pobudo. Edina finančna posledica sklenitve sporazuma je zaveza Petrola na plačilo odpravnine v skladu s pogodbenimi določili, ki ne presega običajne odpravnine v podobnih primerih, so dodali.

Nadzorni svet zagotovil, da ni bilo zunanjih pritiskov

Nadzorni svet Petrola je ob tem zagotovil, da je pri imenovanju novega predsednika uprave Saše Bergerja ter pri imenovanju novih članov uprave ravnal v skladu z vsemi pravnimi pravili, ki zavezujejo družbo in njene organe. Pri tem ni bil podvržen zunanjim pritiskom.

Pojasnil je še, da je ob predčasnem in nenačrtovanem prenehanju mandata predsednice uprave tehtal med možnostjo sprožitve postopka za imenovanje povsem nove uprave in možnostjo, da se novega predsednika uprave imenuje izmed obstoječih članov uprave. Zaradi kontinuitete delovanja uprave in družbe same se je odločil za slednje in torej mandat predsednika uprave zaupal dotedanjemu članu uprave Bergerju, piše STA.

Zaradi tega tudi ni bilo potrebno sodelovanje zunanje kadrovske agencije, še piše v dopolnjenem odgovoru. Nadzorni svet je ob tem zagotovil, da so bila vsa imenovanja članov uprave in razdelitev področij dela med njih izvedena v skladu z mandatarskim sistemom, kot je vzpostavljen v zvezi z upravljanjem družbe Petrol, in sicer sta bila Berger in Marko Ninčević za člana uprave imenovana še na predlog nekdanje predsednice uprave, Metod Podkrižnik in Drago Kavšek pa na predlog novega predsednika uprave.

Nadzorni svet je še poudaril, da je delitev področij dela med člani uprave ustrezna in temelji na njihovih strokovnih kompetencah, pri čemer je dosledno upoštevan sistem notranjih kontrol in obvladovanja tveganj.